Het klooster Sint Catharinadal, dat nu reeds zeven eeuwen achter de rug heeft, leidt nog altijd een bloeiend bestaan. Het Norbertinessenklooster bestaat uit een omgracht huis (gebouwd omstreeks 1270), kloostergebouw en kloosterkerk en een vroeg-19de eeuws poortgebouw. Momenteel is het kunstatelier erg bekend. De voornaamste werkzaamheden in het atelier bestaan uit het restaureren van antieke boeken, kalligrafie en moderne leerbewerking.

In 1647 vestigden de zusters Norbertinessen van Sint Catharinadal zich in Oosterhout omdat ze om politieke redenen hun klooster in Breda moesten verlaten. Dankzij de bijzondere bescherming van de prinsen van Oranje kon dit convent als enig katholiek klooster in den lande tijdens de republiek blijven voortbestaan.

Meer informatie vindt u op www.sintcatharinadal.nl

De zusters vestigden zich in het rond 1270 gebouwde slotje De Blauwe Camer dat zij tot klooster lieten ombouwen. De voornaamste middelen van bestaan waren hier eeuwenlang de potten-, steen- en pannenbakkerijen, de lakenhandel en landbouw en veeteelt.

Bezoek is alleen op afspraak mogelijk. Telefoonnummer: 0162 – 455 556.

Informatie over de heilige driehoek vindt u ook op:
www.deheiligedriehoek.com

Op het terrein van het Sint Catherinadal vindt u een taveerne met streekproductenwinkel, die geopend is van woensdag tot en met zondag tussen 11.00 en 20.00 uur.