Bijdrage voor kleine projecten

LandStad De Baronie en de hieraan gelieerde Steunstichting stimuleert projecten en initiatieven die invulling geven aan de vier programmalijnen die beschreven staan in de Agenda van de Baronie 2017-2022 (Natuur en Landschap, Streekproducten, Cultuurhistorie, Toerisme & Recreatie).
Uit het kleine projecten fonds worden middelen beschikbaar gesteld voor projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Baronie en passen binnen de provinciale koers voor de doorontwikkeling van het landelijk gebied. Het fonds stelt voor kleine projecten een bijdrage voor van maximaal € 3.000,-.
Om in aanmerking te kunnen komen, dient onderstaand formulier volledig te worden ingevuld en in ons bezit te zijn op uiterlijk 1 juni 2020. Haalt u dit niet, dan kunt u inschrijven voor de volgende ronde. De deadline daarvoor is 1 november 2020.

In 2019 met steun van LandStad De Baronie gerealiseerde projecten, gehonoreerde aanvragen:

– Heemkundekring Baarle, 1.000 euro voor bordjes wandelnetwerk;
– Stichting Cultuurgoederen Zundert, 3.000 euro voor herdenking 150 e geboortedag van Henriette Roland Holst;
– Natuurvereniging Mark en Leij in Chaam, 1.000 euro voor ontwikkeling van ketenbiotoop en insectenrijkdom in het Rettegebied;
– Waterschap Brabants Delta, 3.000 euro voor de realisatie van de Oost-West fiets- en wandelverbinding tussen Etten-Leur en Breda;
– Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert, 1.500 euro voor een verblijfplaats voor marters.

Meer informatie over de steunstichting

Aanvraag-bijdrage-Kleine-Projectenfonds-LandStad-De-Baronie-2020 (PDF)

Aanvraag-bijdrage-Kleine-Projectenfonds-LandStad-De-Baronie-2020 (Word document)