Bijdrage voor kleine projecten

LandStad De Baronie en de hieraan gelieerde Steunstichting stimuleert projecten en initiatieven die invulling geven aan de vier programmalijnen die beschreven staan in de Agenda van de Baronie 2017-2022 (Natuur en Landschap, Streekproducten, Cultuurhistorie, Toerisme & Recreatie).
Uit het kleine projecten fonds worden middelen beschikbaar gesteld voor projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Baronie en passen binnen de provinciale koers voor de doorontwikkeling van het landelijk gebied. Het fonds stelt voor kleine projecten een bijdrage voor van maximaal € 3.000,-.
Om in aanmerking te kunnen komen, dient onderstaand formulier volledig te worden ingevuld en in ons bezit te zijn op uiterlijk 1 juni of 1 november.

Meer informatie over de steunstichting

Aanvraag-bijdrage-Kleine-Projectenfonds-LandStad-De-Baronie-2019 (PDF)

Aanvraag-bijdrage-Kleine-Projectenfonds-LandStad-De-Baronie-2019 (Word document)