24 juni – Bijeenkomst Vitamine B. Doe mee!

In heel Brabant werken waterschappen, terreinbeherende organisaties, agrariërs, landgoedeigenaren, gemeenten en provincie samen in gebieden waar opgaven voor natuur, water, bodem, stikstofbelasting, dynamiek in de landbouw en ruimtelijke ontwikkelingen samenkomen.

Met elkaar zoeken we naar oplossingen om die opgaven te realiseren. Dat doen we in de gebiedsgerichte aanpak groen-blauw: zo’n 150 gebieden – waarvan 17 met een optelsom van grote opgaven – waar we werken aan de dubbeldoelstelling: zorg voor sterke natuur en een veerkrachtig natuurlijk systeem én duurzaam perspectief voor de landbouw met ook aandacht voor ruimtelijke ontwikkelingen (verstedelijking, infrastructuur, ruimte voor energie).

Zet jij je net als wij vol overgave in voor ons mooie Brabantse land, werk jij voor één of meerdere gebieden die vallen binnen de gebiedsgerichte aanpak groen-blauw? Neem dan deel aan de online bijeenkomst Vitamine B. Een middag waarin we onze kennis, dilemma’s, successen, ervaringen, worstelingen en goede voorbeelden delen.

Datum: donderdag 24 juni 2021
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
Locatie: online

Vitamine B draait om leren van elkaar, bouwen aan je netwerk en vooral ook praktische inspiratie opdoen waar je direct iets aan hebt in je eigen praktijk. Wij bijten hiermee het spits af om met enige regelmaat onze kennis te bundelen. In deze eerste bijeenkomst delen we onze ervaringen in de Peelvenen. Met een fris en interactief programma stap je even uit de weerbarstige praktijk van alledag. Om er daarna geïnspireerd weer in te duiken. Nadere informatie over het programma volgt, maar zet nu alvast de datum in je agenda. Stuur deze uitnodiging ook gerust door naar je collega’s of anderen voor wie Vitamine B ook interessant kan zijn.

Meld je hier aan.