(Foto: Zundertse Bode)

Sinds 14 juni 2020 is het museum open op de nieuwe locatie: Markt 23 in Zundert.

De Weeghreyse zat tot voor kort in het voormalige gemeentehuis van Rijsbergen.

Net als eerst laten ze een schat aan informatie over de geschiedenis van de gemeente Zundert en de daartoe behorende kerkdorpen Zundert, Achtmaal, Wernhout, Klein–Zundert en Rijsbergen zien. Deze geschiedenis wordt gepresenteerd in een permanente tentoonstelling, terwijl daarnaast een keur aan onderwerpen wordt getoond in wisselende exposities.

De vaste tentoonstelling.
Op een groot scherm laten ze de geschiedenis van de gemeente Zundert zien aan de hand van een tijdlijn. In het kader van de zogenoemde Napoleonsweg worden belangrijke personen en gebeurtenissen uitgebreid toegelicht. Filmpjes met bijbehorende gesproken teksten zorgen voor een compleet overzicht. U vindt deze filmpjes ook op de site onder het blad Napoleonsweg. Het aantal filmpjes zal nog worden uitgebreid.

De variabele tentoonstellingen.
Naast de vaste expositie brengt De Weeghreyse drie- tot viermaal per jaar een variabele tentoonstelling. Vanaf 14 juni is de volgende wisseltentoonstelling te zien: Zilver in Zundert.
Het unieke zilver van Gilde ‘Sint Sebastiaan’.

U leest er meer over op de website.

Markt 23
4881 CN Zundert
076-5621175

www.deweeghreyse.nl