Dik verdiend. Hulde!

Drie inwoners van De Baronie zijn blij gemaakt met een pakket streekproducten. Niet zomaar drie personen, maar mensen die zich in het afgelopen coronajaar wat extra’s hebben betekend voor de streek.
Dat waren er natuurlijk best veel (hulde!), maar we hebben een keuze moeten maken.

Diverse nominaties kwamen eind vorig jaar bij streeknetwerk Landstad De Baronie binnen. Op basis van gemotiveerde voordrachten, hebben we Johan Schaerlaeckens, Ad de Klerk en Bart van Riel in het zonnetje gezet met een ‘Pakketje Baronie’.

Johan (natuurvereniging Markt en Leij in Chaam) omdat hij zich extra heeft ingezet voor de natuur, biodiversiteit en duurzaamheid in onze regio, Ad vanwege zijn vele extra stappen voor Natuurmonumenten, het Vincent van GoghHuis en stichting Cultuurlandgoederen Zundert en Bart als de grote initiator en drijvende kracht voor de realisatie van de Voedseltuin in Oosterhout. Dankzij zijn inzet heeft de gemeente grond beschikbaar gesteld en kan over een half jaar de Goederenbank De Baronie, waarbij meerdere omliggende gemeente zijn aangesloten, genieten van diverse verse streekgroenten.

Namens LandStad De Baronie danken wij iedereen voor zijn of haar inzet voor een vitale Baronie! Blijf ook in 2021 betrokken bij ons mooie netwerk via onze website, social media en nieuwsbrief. Samen zijn en maken we de Baronie!