Enquête: Zonering Boswachterij Dorst

Staatsbosbeheer werkt aan de inrichting van boswachterij Dorst. De grote grazers komen terug en verschillende recreatievormen krijgen een eigen plek in de boswachterij. Hiermee geven ze een impuls aan het beheer en krijgen bezoekers de ruimte om de natuur optimaal te beleven.

Looptijd
Winter & voorjaar 2021 – uitwerken invulling gebiedsinrichting. Dit gebeurt in overleg met vertegenwoordigers van gebruikersgroepen en omwonenden.
Zomer 2021 – start inrichting van het terrein. Gereed maken kern voor terugkomst grote grazers. Inrichten van routes voor wandelaars, fietsers en ruiters en plaatsen voorzieningen.
Najaar 2021 – grote grazers terug in de kern van de boswachterij.

Natuurlijk beheer
Begin 2020 zijn de Schotse Hooglanders uit boswachterij Dorst weggehaald na een aantal incidenten. Met name loslopende honden, mountainbikers en direct contact tussen mensen en dieren hebben ertoe geleid dat de runderen minder verdraagzaam werden naar mensen toe. Door het wegvallen van de grote grazers kan het gebied zich echter niet goed meer ontwikkelen en missen we het gewenste natuurlijke beheer. Daarnaast wordt het steeds drukker in de boswachterij. Dit leidt ertoe dat bezoekers soms overlast ervaren.

Staatsbosbeheer wil enerzijds de natuurwaarden beschermen en anderzijds bezoekers de natuur laten beleven. Dat vraagt om een goede afweging, niet alle activiteiten en vormen van recreatie kunnen op dezelfde plek plaatsvinden. Staatsbosbeheer werkt dit uit in een zonering voor Boswachterij Dorst.

Zonering
De boswachterij wordt straks ingedeeld in meerdere gebieden. Er komen grote grazers terug in de kern en gelijktijdig verplaatsen we activiteiten naar de gebieden rondom de kern. Zo wordt de kern een rustgebied. Daaromheen is er ruimte voor meer activiteit. Per gebied wordt aangeven wat er mogelijk is, en wat niet. Zo zorgen we voor de ontwikkeling van de natuurwaarde in de kern en zorgen we ervoor dat alle bezoekers de natuur optimaal kunnen beleven.

Enquête
Graag willen we weten hoe u als recreant uw bezoek aan Boswachterij Dorst ervaart. Dat geeft ons beter inzicht in benodigde aanpassingen en verbeteringen bij de inrichting van het terrein. Het invullen van de enquête helpt ons de juiste keuzes te maken over nieuwe routes, voorzieningen en toegankelijkheid. Deel uw ervaring en vul de enquête in.

Werkzaamheden in het veld
In de zomer van 2021 zullen we starten met de inrichting van het gebied. U zult dan veranderingen zien in de fiets- en wandelroutes en de toegankelijkheid van gebieden voor bepaalde recreatie activiteiten. Dit kan ervoor zorgen dat wegen en paden worden afgesloten. Dit geven we aan door middel van informatiepanelen, nieuwe bewegwijzering en borden.

Meer informatie
Artikel in BndeStem
Video op YouTube met toelichting boswachter Patrick Raats.

Vragen
boswachterijdorst@staatsbosbeheer.nl