De combinatie van slow living en agrofood biedt kansen voor de ontwikkeling van producten, concepten en nieuw ondernemerschap. Belangrijkste doelstelling is het stimuleren en faciliteren van een goed ondernemersklimaat voor foodondernemers in De Baronie. Dit alles in nauwe samenhang tussen producent en consument, tussen producenten en tussen producten onderling. Op die wijze dragen lokale producten bij aan de versterking van de Stad-Land relatie. Daartoe worden allerlei projecten ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid, marketing en conceptontwikkeling.

Op dit moment wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een Catalogus De Baronie. De catalogus geeft ondernemers in de Baronie inzicht in welke Food ondernemers waar zijn gevestigd in de streek. Op deze manier kunnen zij elkaar makkelijker vinden. Om met elkaar te sparren, kennis uit te wisselen of samen nieuwe producten te ontwikkelen.