Geef jouw mening over het herstel van de toeristische sector

COVID-19 treft de bezoekerseconomie hard. Ook in Breda. Streeknetwerk LandStad De Baronie ondersteunt graag onderstaand bericht en oproep van Breda Marketing. Want ook wij zijn benieuwd wat de impact van het coronavirus is op de toeristisch-recreatieve sector en hoe we straks met z’n alleen weer aan de slag zouden kunnen. Ben jij aktief in toerisme en recreatie in Breda, vul dan uiterlijk zondag 19 april deze vragenlijst in te vullen. Het kost je maximaal 10 minuten.
Dank je wel alvast!

De brandbrief die Gastvrij Nederland (nationale raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrijetijd) aan staatssecretaris Keijzer stuurde, maakt duidelijk waarom de impact op de toeristische sector zo groot is. Het is een sector waar mensen samenkomen en elkaar ontmoeten. Een sector die veelal bestaat uit kleine bedrijven met weinig werkkapitaal en een sector die haar inkomsten in een beperkt deel van het jaar (toeristisch seizoen) moet verdienen en moeilijk kan inhalen.

Belang versneld herstel toeristische sector
Samen met de rijksoverheid heeft de gemeente Breda maatregelen getroffen die zich richtten op de continuïteit van de bedrijven en het behoud van de werkgelegenheid. De focus verschuift naar maatregelen die in de komende tijd moeten worden getroffen om de economie te herstellen.
Een belangrijk moment dat Breda Marketing wil benutten om Breda gezamenlijk sterk te maken voor het aanjagen van de bezoekerseconomie in Breda.

Marketing impuls bezoekerseconomie
Samen met de sector wil Breda Marketing met één stem een voorstel indienen bij de gemeente Breda waarin ze aangeven wat zij vanuit de sector denken dat nodig is om met versnelde kracht een extra marketingimpuls (richtlijn 100K) te kunnen geven aan het herstel van (inter)nationaal bezoek.

Met het voorstel wil Breda Marketing bovendien aansluiten bij het Offensief Duurzaam Herstel Bestemming NL dat onlangs is opgericht. Dit landelijke initiatief van Kennisnetwerk Destinatie Nederland, Gastvrij Nederland, NBTC en een aantal DMO’s richt zich op maximale samenhang en versterking tussen landelijke, provinciale en lokale initiatieven. Mooi als Breda daarop kan aansluiten.

Hoe gaat Breda Marketing dat doen?
1. Ze vragen de sector om de enquête in te vullen
2. Er komen digitale tafelgesprekken
De komende week worden tafelgesprekken ingepland. Deze gesprekken hebben als doel om in kaart te brengen:

  • Waar en wanneer activiteiten plaatsvinden in de periode mei t/m december.
  • Welke ideeën er leven om de bezoekerseconomie te herstellen.
  • Op welke wijze het herstelplan de programmering in de stad kan versterken.
  • Wat de essentie van een mogelijke gezamenlijke boodschap moet zijn.
  • Wat nodig is om het herstelplan te activeren.
  • Welke middelen of activiteiten uit de markt beschikbaar zijn om het herstelplan te ondersteunen of
    versterken.
  • Welke rol een ieder wil invullen (bv. werkgroep)

Vragen en antwoorden
Heb je ideeën om de bezoekerseconomie in De Baronie te herstellen of wat nodig is voor het herstelplan dan kun je hiervoor ook contact opnemen met onze streekmanager, Sjoerd Gabriel, via streekmanager@landstaddebaronie.nl

Vergeet niet om eerst even de enquête in te vullen!