Tempeliers

Presentatie project Tempeliers

Heemkundekring Carel de Roy Alphen en Riel heeft het project rondom de Tempeliers in Alphen ‘geadopteerd’. Zodoende is de gewenste scheiding tussen beleid en uitvoering van het ambitieuze project tot stand gebracht. Een adviesbegeleidingsgroep buigt zich momenteel over een actviteitenprogramma, te beginnen met een presentatie en een activiteit voor de jeugd op 3 februari en het organiseren van een tentoonstelling rond de vroege middeleeuwen en de Tempeliers in het Streekmuseum Alphen komend najaar. “Dit project is zo bijzonder. Dit mogen we niet laten schieten”, zegt Julia Ermens, voorzitter van de heemkundekring.

Volgens Ermens gaat het om ‘een belangrijk stuk geschiedenis in een klein dorp’. “Het is bijzonder dat zich hier in de 12e eeuw een commanderij van de Tempeliers bevond. De enige commanderij in Nederland en de noordelijkste van Europa. Dat mag best wat aandacht krijgen.” Om die reden wordt er tijdens het Heemkundefeest op 3 februari in het Cultureel Centrum in Alphen ook aandacht geschonken aan het verhaal van de Tempeliers. “Dat zal gebeuren met een informatiestad, een presentatie en een verkleed-activiteit voor de kinderen.” Het Heemkundefeest wordt gehouden ter gelenheid van het 70-jarig bestaan van de heemkundekring en is toegankelijk voor iedereen, jong en oud.

De eind dit jaar te houden tentoonstelling zal volgens Ermens ‘breed van opzet’ zijn. “We willen het niet beperken tot de commanderij van Alphen, maar er een regionaal verhaal van maken. In die zin past het dus prima bij de activiteiten van streeknetwerk LandStad De Baronie. We zijn voornemens om er een reizende tentoonstelling van te maken. Gezien de lopende discussies over bijvoorbeeld onze VOC-helden, is het bovendien ook nog eens hartstikke actueel. We willen de discussie niet uit de weg gaan. Ik voorzie echt een zeer interessante expositie, die we ook aan willen vullen met een lezing”, vertelt Ermens enthousiast. Het project wordt mede begeleid vanuit Erfgoed Brabant.

De Tempelorde of Orde der Tempeliers was een katholieke monniksorde, ontstaan tijdens de kruistochten in 1118. Deze groep ‘Arme soldaten van Christus’ bestond aanvankelijk alleen uit een kleine groep ridders, die het plan had om pelgrims naar het Heilige Land te beschermen. De groep groeide uit tot een rijke orde die diverse landerijen bezat. Als gevolg van hun groeiende machtspositie werd de orde na jaren van politieke druk wegens ketterij vervolgd.

In 2016 hebben belangstellende inwoners uit Alphen-Chaam onder leiding van organisatiebureau Benggg de aanzet gegeven voor een plan rondom de boeiende geschiedenis van de Tempeliers, die omstreeks 1144 een commanderij vestigden bij Alphen, in een hoeve met de naam ‘Hof Ter Brake’. Alphen vormde in die tijd een belangrijk strategisch punt. Het lag op het knooppunt van twee belangrijke hoofdwegen voor de verplaatsing van troepen. Het is een rijk verhaal dat in verband kan worden gebracht met de kruistochten, ridders en mystiek. In Brabant zijn diverse aanknopingspunten te vinden om dit onderwerp te benutten voor het beleefbaar en bekend maken van dit erfgoed.