In Brabant hebben steden een intensieve relatie met hun omgeving. Het streeknetwerk LandStad de Baronie is opgezet om regio De Baronie aantrekkelijker te maken als leef- en verblijfsomgeving. Het streeknetwerk werkt aan een vitaler leefomgeving waarbij de relatie met de steden binnen de regio versterkt wordt. Om dat te realiseren ondersteunt en stimuleert het streeknetwerk projecten die het woon-, leef- en verblijfsklimaat versterken. Daarbij worden alle partijen in de regio betrokken: overheden, onderwijs, ondernemers en overige maatschappelijke organisaties. De projecten komen voort uit thema’s waarvoor het streeknetwerk zich hard maakt.

Die thema’s zijn in het Werkplan 2016 als volgt vastgelegd:

  • Projecten die de bijzondere kenmerken en waarden van de regio kwalitatief verbeteren. Zoals het leven Van Gogh in Zundert, de geschiedenis van de Nassaus, de turfhistorie, grensbeleving en smokkelen, het bloemencorso, activiteiten in de wielerwereld etc.
  • Projecten gericht op het ontwikkelen van De Baronie als een Bourgondische streek. Dit moet aansluiten bij de internationale Citta Slow filosofie van gemeenten die met hun beleid streven naar bewuster en onthaast leven in de moderne tijd. De gemeente Alphen-Chaam is als een van de weinige Nederlandse gemeenten partner in dit wereldwijde netwerk.
  • Projecten die gericht zijn op herstel en verbetering van de kwaliteit van natuur, landschap en cultuurhistorie.

In de toekomst zal de streek blijven bouwen aan de typische identiteit van de Baronie .

Brabant

7 gemeenten binnen regio De Baronie en het Waterschap Brabantse Delta zijn de initiatiefnemers. Zij hebben een overeenkomst gesloten met de provincie Noord-Brabant (een zogenaamde SamenwerkingsOvereenKomst) . Want veel projecten sluiten aan op de strategische Agenda van Brabant die de provincie heeft utigezet. De provinciale koers is door de Regio West-Brabant (RWB), waar 18 West-Brabantse en 1 Zeeuwse gemeente in samenwerken, verder uitgewerkt tot een meer gedetailleerde agenda. De 7 Baronie gemeenten maken ook deel uit van de RWB en participeren daar financieel in.
Wat streeknetwerk LandStad De Baronie doet, heeft dus een duidelijke relatie met provinciale en regionale doelstellingen. In financieel en personeel opzicht zijn er relaties met de provincie.

Jonge organisatie

Het streeknetwerk LandStad De Baronie is actief sinds 1 juli 2012. Daarvoor werkte de Reconstructiecommisie De Baronie aan vergelijkbare projecten, waarbij een zwaar accent lag op de thema’s natuur en landbouw. Lees hier meer over de organisatie voor 2012.

Marketing

Het streeknetwerk is niet verantwoordelijk voor de marketing en communicatie van de waarden en kenmerken van de regio naar de doelgroep inwoners en bezoekers. De ‘verkoop’ ervan is een verantwoordelijkheid van de plaatselijke VVV’s en ondernemers. Meer informatie over de taken van andere partijen vindt u onder Netwerk.