Het woord ‘streeknetwerk’ zegt het al: partijen in de regio hebben zich gebundeld. Overheden, ondernemers, onderwijs en overige maatschappelijke organisaties zijn aangehaakt in streeknetwerk LandStad De Baronie en de lijntjes met de provincie zijn kort.

Wat doen we zoal:

Verbinden

Het streeknetwerk LandStad De Baronie wil de samenwerking binnen de regio versterken. Ze wil werken aan verbinding van partijen in de streek. Dat doet ze door partijen met elkaar in contact te brengen en hen de weg te wijzen. Ze heeft veel connecties en weet waar u moet zijn. Via een nieuwsbrief, netwerkbijeenkomsten en andere middelen onderhoudt ze contact met u en anderen.

Bent u nog niet bekend met of bij het streeknetwerk? Neem dan contact op en geef uw naam en gegevens door.

Kennisdeling/ ideevorming

Het streeknetwerk LandStad De Baronie wil kennisdeling bevorderen en ideevorming stimuleren. Ze organiseert bijeenkomsten en deelt kennis. Ze weet ook waar u informatie kunt halen en reikt tips aan. Uw ideeën en plannen zijn van harte welkom. Het Baronieteam helpt u graag verder.

Wegwijzer

Het streeknetwerk LandStad De Baronie helpt partners en andere initiatiefnemers bij het ontwikkelen van programma’s en projecten door het delen van kennis en het verkrijgen van financiële bijdragen. Ze heeft goed overzicht op de activiteiten en projecten in de streek. Projecten van overheden, ondernemers, het onderwijs of andere maatschappelijke organisaties.

Ook helpt ze met het zoeken of verwijst naar financiële mogelijkheden en subsidies.

Partijen betrekken

Het streeknetwerk LandStad De Baronie zorgt ervoor dat ook andere partners dan de overheid in projecten meedenken, capaciteit leveren en/of meefinancieren. Het streeknetwerk zal alle partijen actief motiveren en maakt zich hard voor haar doelen bij lokale en provinciale overheden. Ze heeft bij al deze partijen connecties.