Binnen en buiten de regio zijn op diverse schaal organisaties actief. Hun doelen hebben overlap met die van de streekorganisatie. Vaak zijn zij in staat om projecten en activiteiten uit te voeren. Dat is soms ook vanuit een andere achtergrond of verantwoordelijkheid.

Het streeknetwerk probeert via goed contact overlap te voorkomen en zorgt ervoor dat zinvolle verbindingen worden gelegd. Er zijn partijen die deelnemen in de overlegstructuren van het streeknetwerk. Met andere partijen werkt het streeknetwerk samen of stemt ze zaken af.

Het streeknetwerk stimuleert dat overheden, ondernemers, onderwijs en overige maatschappelijke organisaties en verenigingen elkaar opzoeken. Er is kruisbestuiving tussen partijen actief op het gebied van natuur, landschap, recreatie, toerisme en ondernemerschap.

De sectoren die betrokken worden en participeren in het streeknetwerk:

Klik op een sector en u ziet alle organisaties die in die sector in de regio actief zijn.