RWB

RWB is een samenwerking van 18 West-Brabantse en 1 Zeeuwse gemeente gericht op een aantal beleidsterreinen waaronder Leefbaarheid en VrijeTijdsEconomie. In het kader van het project Regie in de Regio (VrijeTijdsEconomie) wil de RWB komen tot (boven)lokale ondernemersplatforms die gezamenlijk de marketing en productontwikkeling oppakken.

RWB (Project Regie in de Regio) is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector die tot onderlinge samenwerking willen komen.