Vereniging en Stichting Markdal

Vereniging en Stichting Markdal Duurzaam en Vitaal wil van het Markdal ten zuiden van Breda een gebied maken waarin ecologie, economie en samenleving in evenwicht zijn op basis van een uitvoeringsprogramma. Om dit programma goed te laten verlopen, stuurt de vereniging de Stichting Markdal duurzaam en vitaal aan. Deze stichting is verantwoordelijk voor het herinrichtingsproces van het Markdal dat de komende jaren zal plaatsvinden. De Vereniging en Stichting zijn interessant voor partijen die betrokken zijn bij het herinrichtingsproces en voor belanghebbenden en geïnteresseerden.

Erfgoed Brabant

Erfgoed Brabant is een provinciale steunfunctieorganisatie. Met als opdracht het erfgoedveld in Brabant te versterken.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beschermt en ontwikkelt het kenmerkende groene erfgoed van Nederland. Ze is er op gericht dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven, in balans met het duurzaam benutten van de gebieden met de samenleving. Staatsbosbeheer is eigenaar van veel natuurgebieden.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is een vereniging met diverse natuurgebieden in haar bezit. Ze koopt natuur aan, beheert deze en verzorgt er de recreatie.

Brabantse Milieufederatie

De Brabantse Milieufederatie (BMF) is een stichting die opkomt voor een schoon milieu, een vitale natuur en een gevarieerd landschap. Zij overkoepelen rond de 100 (vrijwilligers)groepen op het gebied van natuur, milieu en landschap in Brabant en maken deel uit van de landelijke Natuur en Milieufederaties.

Brabants Landschap

Het Brabants Landschap beschermt en beheert de Brabantse natuur. Ze heeft diverse natuurgebieden in haar bezit. Ze koopt natuur aan, beheert en beschermt deze.

IVN

De vrijwilligersorganisatie IVN bestaat uit ruim 170 lokale IVN-afdelingen met bijna 20.000 leden. De activiteiten worden vaak georganiseerd en uitgevoerd door werkgroepen. Leden kunnen – meestal via de werkgroepen – actief worden voor hun afdeling in natuureducatieve activiteiten: excursies, cursussen, educatieve en recreatieve wandelingen, activiteiten met en voor het onderwijs. IVN-afdelingen zijn ook regelmatig betrokken bij gemeentelijk overleg over natuuronderwerpen.

Stichting Cultuurbehoud Breda

Stichting Cultuurbehoud Breda vindt cultuurbehoud zeer belangrijk voor de identiteit van een gemeenschap en haar leden; er is geen heden zonder verleden, er is geen toekomst zonder heden. Grondige kennis van de lokale geschiedenis en gebruiken is voor leden van die gemeenschap onontbeerlijk voor het hedendaagse bewustzijn. Cultuurbehoud is het borgen en bewaren van culturele geschiedenis en van hedendaagse cultuuruitingen in tastbare en zichtbare vormen, waarbij deze vormen voor iedere belangstellende voortdurend toegankelijk moeten zijn.