Bijgevoegde figuur laat zien hoe het streeknetwerk is georganiseerd.

Tijdens een netwerkdag komen alle betrokken partijen in de streek samen. Iedereen die de regio een warm hart toedraagt en wil meewerken aan een vitaal platteland is welkom.  Allen krijgen de ruimte om ideeën en meningen in te brengen, ervaringen en kennis uit te wisselen en feedback te geven op lopende zaken. De datum voor de Netwerkdag wordt bekendgemaakt via de website en social media van LandStad De Baronie en via de Nieuwsbrief (Aanmelden).

De Baronietafel bestaat uit bestuurders van de initiatiefnemende partijen. Zij beslissen over het beleid en het budget.

Het Baronieteam zorgt voor de uitvoering, coördineert en controleert de voortgang.

Ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties haken aan op projectniveau bij het Baronieteam.  Leden van het Baronieteam zijn betrokken bij diverse projecten.

Via de links leest u meer over de diverse organisatieonderdelen.