Tweemaal per jaar, in het voor- en najaar, komen de bestuurders van de 9 financierende partijen bij elkaar onder leiding van de voorzitter van de streekorganisatie. In het voorjaarsoverleg wordt de Voortgangsrapportage besproken en het najaar het werkplan voor het komende jaar vastgesteld. Inclusief de financiering van de proces- , organisatie- en projectkosten van het streeknetwerk.

Ook bespreekt de Baronietafel de stand van zaken, stemt zij zaken en neemt zij beslissingen. Tot voor kort sloot de gebiedsgedeputeerde van de provincie Noord-Brabant aan bij deze bijeenkomsten.  Op dit moment is nog onduidelijk of het nieuwe college van gedeputeerde staten deze gewoonte gaat voortzetten.

Het Baronieteam bereidt de agenda voor het de Baronietafel voor.

Harrie Nuijten
Harrie Nuijten
Voorzitter streekorganisatie LandStad De Baronie

Dhr. Harrie Nuijten -oud-burgemeester van de gemeente Alphen-Chaam- is voorzitter van de streekorganisatie en daarmee ook van de Baronietafel en van het Baronieteam.

 

De 9 financierende partijen