Tweemaal per jaar, in het voor- en najaar, komen de bestuurders van de 9 financierende partijen bij elkaar onder leiding van de voorzitter van de streekorganisatie. In het voorjaarsoverleg wordt de Voortgangsrapportage besproken en het najaar wordt het werkplan voor het komende jaar vastgesteld. Inclusief de financiering van de proces- , organisatie- en projectkosten van het streeknetwerk.

Ook bespreekt de Baronietafel de stand van zaken, stemt zij zaken af en neemt zij beslissingen.

Het Baronieteam bereidt de agenda voor het de Baronietafel voor.

Bert Kandel
Voorzitter streekorganisatie LandStad De Baronie

Per 1 april 2019 heeft Bert Kandel Harrie Nuijten opgevolgd als voorzitter van LandStad De Baronie en daarmee ook van de Baronietafel en van het Baronieteam.

De 9 financierende partijen