Het Baronieteam is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het werkplan. Enkelen van hen verzorgen de dagelijkse coördinatie van het streeknetwerk. Het team is betrokken bij diverse projecten en makelen en schakelen in de streek. Ook houdt het team zich bezig met het zoeken naar en verwerven van lokale, nationale en Europese subsidies waarmee voorgenomen activiteiten in LandStad De Baronie (deels) gefinancierd kunnen worden.

Het Baronieteam zorgt ervoor dat behoeften, wensen, vragen, suggesties, projectinitiatieven etc. vanuit het gebied worden doorgeleid naar de juiste partij, contactpersoon of project.

Ze vangt signalen op van partijen en burgers in het gebied door onder meer het houden van spreekuren, het bezoeken van activiteiten en evenementen, werkbezoeken en de inzet van online communicatiemiddelen. Tweemaal per jaar organiseert ze de Baronienetwerkdag.

In het Werkplan 2016 leest u meer over de inzet van de medewerkers van het streeknetwerk.

Leden Baronieteam:

Bert Kandel

Voorzitter

Natasja van der Sluis-Rosier

Gemeente Etten-Leur

Bart van Strien

Gemeente Alphen-Chaam (ABG)

Tommy Radkiewicz
Waterschap Brabantse Delta

Aïssa Hereijgers
Gemeente Rucphen

Jacqueline Backx

Gemeente Zundert

Dolly van Dijk

Gemeente Oosterhout

Bas van Gerwen

Programma-manager
Gemeente Breda

Lenie Simons
Secretaris

Patrick Raats
Staatsbosbeheer

Pierre van Damme
Communicatie

Miranda Fieret
Natuurmonumenten

Sjoerd Gabriel
Streekmanager