Het Baronieteam is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het werkplan. Enkelen van hen verzorgen de dagelijkse coördinatie van het streeknetwerk. Het team is betrokken bij diverse projecten en makelen en schakelen in de streek. Ook houdt het team zich bezig met het zoeken naar en verwerven van lokale, nationale en Europese subsidies waarmee voorgenomen activiteiten in LandStad De Baronie (deels) gefinancierd kunnen worden.

Het Baronieteam zorgt ervoor dat behoeften, wensen, vragen, suggesties, projectinitiatieven etc. vanuit het gebied worden doorgeleid naar de juiste partij, contactpersoon of project.

Ze vangt signalen op van partijen en burgers in het gebied door onder meer het houden van spreekuren, het bezoeken van activiteiten en evenementen, werkbezoeken en de inzet van online communicatiemiddelen. Tweemaal per jaar organiseert ze de Baronienetwerkdag.

In het Werkplan 2016 leest u meer over de inzet van de medewerkers van het streeknetwerk.

Leden Baronieteam:

Bert Kandel
Natasja van der Sluis-Rosier
Bart van Strien

Tommy Radkiewicz

Sophia Peeters
Jacqueline Backx
Dolly van Dijk
Bas van Gerwen

Lenie Simons

Patrick Raats

Pierre van Damme

Miranda Fieret

Sjoerd Gabriel (Streekmanager)