De financiële middelen van het streeknetwerk zijn beperkt, omdat de betrokken overheden vooral procesgelden beschikbaar stellen voor het faciliteren van projecten en activiteiten in de streek. De gelden voor projecten zijn doorgaans gelabeld. Dit betekent dat u niet teveel moet verwachten van de middelen die het streeknetwerk ter beschikking heeft om financieel bij te dragen aan projecten en activiteiten. In het Werkplan 2016 vindt u meer informatie over ons budget.

 

Fonds Kleine Projecten

Voor kleine projecten, die een bijdrage leveren aan de prioritaire doelen van streeknetwerk LandStad De Baronie, bestaat voor initiatiefnemers de mogelijkheid om éénmailg een startsubsidie te ontvangen uit het Fonds Kleine Projecten.