Voor kleine projecten, die een bijdrage leveren aan de prioritaire doelen van streeknetwerk LandStad De Baronie, bestaat voor initiatiefnemers de mogelijkheid om eenmalig een startsubsidie te ontvangen uit het Fonds Kleine Projecten. Het streeknetwerk kan 50% van de projectkosten subsidiëren, tot een maximum van € 3.000,– per project. Stapeling met andere subsidies (niet zijnde van de provincie), giften of bijdrages van derden is mogelijk. Aanvragen worden twee keer per jaar beoordeeld: op 1 juni en op 1 november.

Criteria

Voor een project dat gepresenteerd wordt, gelden de volgende criteria:

Projecten moeten bijdragen aan:

  • Verstevigen van de identiteit van LandStad De Baronie door de kenmerken en waarden van de regio kwalitatief te verbeteren.
  • Herstel en verbetering van natuur, landschap en cultuurhistorie.
  • Voor ingediende projecten zijn, indien noodzakelijk, de vergunningen geregeld
  • Ingediende projecten moeten binnen een jaar na toekenning tot een concreet/fysiek resultaat leiden.

Procedure

De regeling staat voor iedereen open, maar het te financieren project moet plaatsvinden binnen de regio LandStad De Baronie.

Via de Nieuwsbrief en social media wordt een oproep gedaan om projecten in te dienen.

Aanvraagformulier inclusief criteria en voorwaarden Kleine projecten fonds2020 (Word-document)

Aanvraagformulier inclusief criteria en voorwaarden Kleine projecten fonds 2020 (PDF)