Voor kleine projecten, die een bijdrage leveren aan de prioritaire doelen van streeknetwerk LandStad De Baronie, bestaat voor initiatiefnemers de mogelijkheid om éénmailg een startsubsidie te ontvangen uit het Fonds Kleine Projecten. Het streeknetwerk kan 50 % van de projectkosten subsidiëren, tot een maximum van € 3.000,– per project. Stapeling met andere subsidies (niet zijnde van de provincie), giften of bijdrages van derden is mogelijk. Aanvragen worden twee keer per jaar beoordeeld: op 1 juni en op 1 november.

Criteria

Voor een project dat gepresenteerd wordt, gelden de volgende criteria:

Projecten moeten bijdragen aan de in de Samenwerkingsovereenkomst met de provincie Noord-Brabant opgenomen prioritaire ambities. Dit zijn:

  • Verstevigen van de identiteit van LandStad De Baronie door de kenmerken en waarden van de regio kwalitatief te verbeteren.
  • Ontwikkelen van De Baronie als een Bourgondische streek. Dit moet aansluiten bij de internationale Cittaslow filosofie van gemeenten die met hun beleid streven naar bewuster en onthaast leven in de moderne tijd.
  • Herstel en verbetering van natuur, landschap en cultuurhistorie.
  • Voor ingediende projecten zijn, indien noodzakelijk, de vergunningen geregeld of deze zijn binnen afzienbare tijd (6 mnd) te regelen.
  • Ingediende projecten moeten binnen een jaar na toekenning tot een concreet/fysiek resultaat leiden.

Procedure

De regeling staat voor iedereen open, maar het te financieren project moet plaatsvinden binnen de regio LandStad De Baronie.

Via de Nieuwsbrief wordt een oproep gedaan om projecten in te dienen.

Lees hier verder voor meer informatie en het aanmeldformulier