Voor kleine projecten, die een bijdrage leveren aan de prioritaire doelen van streeknetwerk LandStad De Baronie, bestaat voor initiatiefnemers de mogelijkheid om éénmailg een startsubsidie te ontvangen uit het Fonds Kleine Projecten. Het streeknetwerk kan 50 % van de projectkosten subsidiëren, tot een maximum van € 3.000,– per project. Stapeling met andere subsidies (niet zijnde van de provincie), giften of bijdrages van derden is mogelijk. De fondsbijdrage kan verdiend worden door het houden van een succesvolle pitch op een van de netwerkdagen.

Bij het toekennen van de subsidie wordt een nieuwe manier van beoordelen gebruikt.
Nadat de inschrijftermijn is gesloten, worden de projecten door de organisatie van de netwerkdag beoordeeld op volledigheid en haalbaarheid.
Naar aanleiding hiervan krijgen 10 indieners een uitnodiging om op de netwerkdag te pitchen.
Daarnaast worden de 10 geselecteerde projecten, beoordeeld door de indieners van deze 10 projecten.
Zij krijgen elk 5 (geanonimiseerde) de plannen ter beoordeling voorgelegd, die ze mogen ranken.
Tijdens de netwerkdag zal daarnaast een jury de 10 projecten beoordelen.
De beoordeling door de indieners en de jury zullen uiteindelijk leiden tot een ranking waarop de toekenning zal plaatsvinden.
Hierbij is het plafond € 9.000, dus de bijdrage zal toegekend worden totdat dit plafond bereikt is.

Criteria

Voor een project dat gepresenteerd wordt, gelden de volgende criteria:

Projecten moeten bijdragen aan de in de Samenwerkingsovereenkomst met de provincie Noord-Brabant opgenomen prioritaire ambities. Dit zijn:
Verstevigen van de identiteit van LandStad De Baronie door de kenmerken en waarden van de regio kwalitatief te verbeteren.
Ontwikkelen van De Baronie als een Bourgondische streek. Dit moet aansluiten bij de internationale Cittaslow filosofie van gemeenten die met hun beleid streven naar bewuster en onthaast leven in de moderne tijd.
Herstel en verbetering van natuur, landschap en cultuurhistorie.
Voor ingediende projecten zijn, indien noodzakelijk, de vergunningen geregeld of deze zijn binnen afzienbare tijd (6 mnd) te regelen.
Ingediende projecten moeten binnen een jaar na toekenning tot een concreet/fysiek resultaat leiden.
Procedure

De regeling staat voor iedereen open, maar het te financieren project moet plaatsvinden binnen de regio LandStad De Baronie.

Via de Nieuwsbrief wordt een oproep gedaan om projecten in te dienen.