De Turfvaart en het omliggende gebied

Baroniepoort De Turfvaart bestaat onder andere uit een paviljoen, een jachthaven en een recreatieplas. De Turfvaart grenst aan de Leurse Haven die uitmondt in rivier de Mark. In de nabijheid liggen enkele bijzondere natuurgebieden zoals Kelsdonk/Zwermlaken en Strijpen/De Berk.  In beide gebieden zijn wandelroutes uitgezet. Tevens ligt De Turfvaart langs zowel het regionale wandel- als fietsknooppuntensysteem. Ook maakt De Turfvaart deel uit van het regionaal vaarroutenetwerk.

De Turfvaart Etten-Leur baroniepoort De Zwarte Molen in de buurt van de Turfvaart. Hier beginnen een aantal wandelroutes.
De Turfvaart Etten-Leur baroniepoort
De Zwarte Molen in de buurt van de Turfvaart. Hier beginnen een aantal wandelroutes.

Het meest nabijgelegen natuurgebied Kelsdonk/Zwermlaken is een uniek gebied, op de overgang van zand naar klei. Sinds 1300 is dit gebied wat perceelsstructuur betreft nauwelijks veranderd. Cultuurhistorisch en aardkundig gezien is dat uniek. Ook qua landschap en natuur is het een bijzonder gebied. Het gebied wordt door kwelwater gevoed. Weilanden gescheiden door sloten met rietkragen en dichtbegroeide frikken (bosjes) kenmerken dit gebied. Reewild, water- en weidevogels voelen zich hier thuis.
Het dorp Leur had in het verleden een belangrijke functie in het kader van de overslag van turf en het vervoer daarvan naar elders. Wie kent niet het verhaal van turfschipper Adriaan van Bergen die met zijn turfschip met turf én soldaten Breda veroverde op de Spanjaarden. Dat verhaal kent hier zijn oorsprong.
Kortom, bij De Turfvaart komen natuur, landschap en cultuurhistorie samen, met volop mogelijkheden voor beleving en diverse vormen van recreatie.

Om het gebied optimaal te ontsluiten is vanuit het streeknetwerk LandStad de Baronie sinds juni 2016 een Baroniepoort gerealiseerd bij Jachthaven De Turfvaart. Een Baroniepoort fungeert als toegangspoort voor een gebied met bijzondere natuurlijke kenmerken. Iedere poort heeft daarnaast zijn eigen, bijzondere verhaal in de vorm van een streeklegende. Die legende is via een QR code op een smartphone te beluisteren.

Contactgegevens
De Turfvaart
Westpolderpad 6
4871 NC Etten-Leur

Tel. (076) 50 37 067
Fax (076) 52 69 578

www.turfvaart.nl

Luister hier naar de legende van de Legendejagers: De turfschipper