UITNODIGING Landschapstriënnale Lab GroenStad & Netwerkdag 21 april

Er zat muziek in de start van de Landschapstriënnale 2021 op 1 april

Op 1 april ging de Landschapstriënnale 2021 van start. Voor iedereen die zich met het landschap bezighoudt, zich ermee verbonden voelt en er graag is.

De vijfde editie van de Triënnale vindt plaats in het Van Gogh Nationaal Park (in ontwikkeling) in Brabant. Het thema is ‘High Green – Innovating the Landscape’. Rondom dit thema vinden tien zogenoemde Landschapslaboratoria plaats. Op 21 april houdt ‘de platte kar’ halt in De Baronie van Breda voor ‘Landschapslaboratorium GroenStad’.

Streeknetwerk LandStad De Baronie is partner van dit lab. Mede om die reden is het tevens de Online Netwerkdag 2021 van LandStad De Baronie.

Lab GroenStad verkent hoe stad en ommeland een ideale symbiose vormen; geeft inhoud aan de ambitie uit het masterplan voor Van Gogh Nationaal Park: ‘Groen tot in het hart van de steden’.

Stedelijke ontwikkelingen hebben lange tijd natuur – groen en water – verdrongen. In ons ‘post-VINEX’ tijdperk nemen we het toevoegen van groen en natuur als uitgangspunt bij stedelijke ontwikkelingen.
Droom of realiteit? Wat is er nodig om dit nieuwe denken in praktijk te brengen en welke consequenties zijn er voor samenwerkingsverbanden en – last but not least – voor ons gedrag.

Visies, dilemma’s en best practices komen in lab Groenstad aan de orde tijdens een gevarieerd programma met een masterclass door Adriaan Geuze en met Marianne Thieme als gespreksleider. Bijdragen van specialisten en opiniemakers en inzichten van deelnemers maken het palet compleet.
Geïnspireerd door kernwaarden van Vincent van Gogh maken we het Brabantse vestigingsklimaat toekomstbestendig en lossen we de belofte in: ‘Groen op pantoffelafstand’.

Vanuit de pop-up live studio in Podium Bloos te Breda zijn deelnemers van harte welkom alle plenaire onderdelen van het programma via een livestream bij te wonen. Interactie is mogelijk met een chat via de moderator.

Programma Talkshow – aanvang 13.30 uur
13.20 Digitale inloop / sfeerbeeld en geluid vanuit de studio.
13.30 Welkom door Paul de Beer, wethouder Ruimte Gemeente Breda.
13.35 Masterclass door Adriaan Geuze.
Geuze is oprichter van Bureau West8. Internationaal befaamd Landschapsarchitect, nauw betrokken bij Van Gogh Nationaal Park i.o. en vurig pleitbezorger van landschap en water als dragende kwaliteiten voor stedelijke ontwikkelingen. Landschap en water als basis voor kwaliteit van leven en het zoeken naar samenhang op hogere schaalniveaus kenmerken de aanpak van Adriaan Geuze. Minstens zo belangrijk is de integrale benadering van een vraagstuk. Zowel in het landelijk gebied als in de steden komen verschillende opgaven samen. In de optiek van Adriaan komt het goed uit als de landschapsarchitect naast ingenieur ook econoom, socioloog of zelfs agoog kan zijn. Heldere systemen en structuren bieden ruimte om met elkaar tot goede afwegingen en oplossingen te komen.

 • In een ‘pitch’ van 15 minuten neemt Adriaan deelnemers mee in de overtuigende kwaliteit van en de samenhang in het bekenlandschap dat onbetwist de onderliggende kwaliteit van Van Gogh Nationaal Park i.o. vormt. Meer specifiek zoomt hij in op het bekenstelsel dat van Zundert tot ver in het centrum van Breda een kwaliteitsimpuls geeft aan de kwaliteit van wonen, werken en leven.
 • Aansluitend schetst Adriaan in interactie met experts in de studio en volgers via streaming en chat in circa 45 minuten zijn visie op het optimaliseren van de kansen die landschap en water in deze omgeving bieden. Adriaan zoomt in op Zundert en omgeving en schakelt van daaruit naar Bredase ontwikkelingen en consequenties of voordelen voor het grotere schaalniveau.
 • Dagvoorzitter Marianne Thieme modereert de interactie en sluit tijdens een korte talkshow de masterclass af.
  Deelnemers aan deel I talkshow:
   Adriaan Geuze
   Paul de Beer, wethouder Ruimte Gemeente Breda
   Patrick Kok, wethouder Gemeente Zundert, pilot Vitaal Buitengebied
   Hildegard Assies, directeur Breda Marketing

Programma Deelsessies naar keuze – Aanvang 15.00 uur
Om 15.00 starten alle deelsessies in het programma naar keuze. Vanuit deze sessies worden inzichten ‘geoogst’ die Adriaan Geuze nog kan verwerken. Het keuzeprogramma bestaat uit parallelle sessies in blokken van max. 30 minuten.

15.00 – 15.30 uur.

a) Vitaal buitengebied Zundert deel 1 tot 15.15 uur
• Introductie door Patrick Kok, wethouder Zundert.
o De samenleving is aan zet; de overheid faciliteert oftewel van toelatingsplanologie naar beloningsplanologie.
o Over werkwijze en botsende belangen; aansluitend korte film
Vitaal Buitengebied Zundert deel 2 van 15.15 tot 15.30 uur.
• Aa of Weerijs, het werken aan een gezamenlijke ambitie; de tikje onorthodoxe aanpak onder leiding van Cees-Anton de Vries, procesontwerper en hoeder van leerprocessen.

b) Stedelijke ontwikkelingen langs de Mark (30 minuten)
• Buurt aan het park; stad aan de Mark.
Ambities voor Seelig-zuid (Nieuwe Mark fase 3). Een schets voor het nieuwe stadspark onder leiding van Karien van Bijsterveldt (projectmanager Seeligkwartier Gasthuisvelden) en Harold van den Broek. (landschapsarchitect/ontwerper openbare ruimte; Gemeente Breda).

c) Economie & ecologie in balans (2 x 15 minuten)
• Hoe ‘groen & blauw’ verleiden, verspreiden en verbijzonderen door Ioana Biris (Nature Desks; maker van de blauw/groene kaart van Breda). Tot 15.15 uur.
• Vergroening van bedrijventerreinen door Tom Rozendal (Gemeente Breda) van 15.15 – 15.30 uur.

Programma Talkshow deel 2 – Aanvang 15.30 uur
Marianne Thieme bespreekt de bevindingen uit de deelsessies met Adriaan Geuze, Hildegard Assies, Karien van Bijsterveldt en Patrick Kok. Dit wordt om 16.00 uur vervolgd met de tweede ronde van de deelsessies.

16.00 – 16.30 uur

a) Vitaal Buitengebied Zundert (30 minuten)
• Het buitengebied en de woningbouwopgave, een energieke discussie onder leiding van Marcel van Miert, regisseur voor verbetering en verduurzaming van bestaande gebieden en gebouwen. Betaalbaar wonen, multifunctionele ontwikkelingen, spanningsveld tussen landschap en gebouwde omgeving, bieden VAB’s (vrijkomende agrarische bedrijfspanden) de oplossing? Deze onderwerpen passeren de revue naar aanleiding van de casus Hofstede aan de Dreef (met medewerking van initiatiefneemster Ellen Braspenning) en een nieuwe visie Landgoederen Brabant.

b) Stedelijke ontwikkelingen langs de Mark (30 minuten)
• ’t ZOET, sweetspot van Brabant, is de naam voor de herontwikkeling van het terrein van de voormalige Suikerfabriek in Breda. In dit deelgebied van CrossMark (Spoorzone) wordt samen met het Havenkwartier een nieuwe stad aan het water van de Mark ontwikkeld: een hoogstedelijk gemengd stadsdeel complementair aan de historische binnenstad van Breda.
Waterfront of toch meer Biesbosch?
De deelsessie geeft aandacht aan de afstemming tussen 2 schijnbaar tegenstrijdige belangen: het realiseren van een vernieuwend en hoogstedelijk woon/werkmilieu aan de Mark versus de verbreding van de Mark om het watersysteem en de ecologische hoofdstructuur robuust te maken.
Presentaties en schetsen onder leiding van Jeroen Hoefsloot en Onno van der Heijden.
Jeroen Hoefsloot is Programmamanager CrossMark Breda (herontwikkeling van de spoorzone), voorzitter Bouwmeesterscollectief Stationskwartier en voormalig Hoofd Stedenbouw & Erfgoed. Tevens landschapsarchitect.
Onno van der Heijden is Senior stedenbouwkundige voor CrossMark Breda.
Tevens betrokken bij de ontwikkeling van het Perspectief op het centrumgebied, de hoogbouwvisie en de visie op de verdiepte ligging van de Noordelijke rondweg.

c) Economie & Ecologie in Balans (30 minuten)
• Een waardevol buitengebied omdat de stad het waard is.
Jan Janse, deelt inzichten uit een reeks onderzoeken, waaronder het in 2020 door Avans-studenten uitgevoerde onderzoek naar de Beemdengebieden tussen Etten-Leur en Breda, en schuwt het niet om pittige stellingen in te nemen:
o Zonder een functionerend buitengebied is de stad onleefbaar…
o Als we niet uitkijken, verdwijnt alle natuur met de verstedelijking…
Welke invloed en mogelijkheden hebben we zelf; hoe nemen we onze verantwoordelijkheid. Voel je aangesproken en praat mee.
Jan Janse is tuin/landschapsarchitect bnt. Tevens Senior adviseur landschap en Cultuurhistorie Brabant, Zuidwestelijke Delta en KEC, Staatsbosbeheer.

Afsluitende Talkshow – Aanvang 16.30
Marianne Thieme, Adriaan Geuze, Johan de Beer (wethouder Zundert, lid Regiegroep Van Gogh Nationaal Park i.o.), Jeroen Hoefsloot en Hildegard Assies bespreken ‘de oogst van de dag’.
Einde: 17.00 uur.

Tijdens de uitzendingen vanuit pop-up studio Podium Bloos krijg je met korte filmfragmenten een preview van een prachtig project van Dorien de Wit – dichter & beeldend kunstenaar – over de natuur zoals Vincent van Gogh die beleefde rondom diens geboortegrond in Zundert.

Trialoog vanaf de platte kar – Aanvang 17.00 uur
Aansluitend op dit Lab arriveert de platte kar van Landschapstriënnale 21 voor de ‘trialoog’; een reeks gesprekken waarin ‘lessons learned’ gedeeld worden. Vanuit Lab GroenStad nemen Bert Kandel (voorzitter LandStad De Baronie), Peter van Schie (Senior Stedenbouwkundige Gemeente Breda) en Harry Boeschoten (Senior Programmamanager Staatsbosbeheer) deel aan het gesprek over ‘Hoe brengen we het landschap in de stad?’
Deze uitzending is hier via een livestream te volgen.

Kortom, een niet te missen dag!