Ria Mol

LandStad De Baronie ondersteunt weer drie initiatieven!

Streeknetwerk LandStad De Baronie ondersteunt vanuit het Fonds Kleine Projecten weer drie nieuwe initiatieven die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van De Baronie en passen binnen de (provinciale) koers voor de doorontwikkeling van het landelijk gebied en het versterken van de stad-land-relatie.

Het gaat om een brochure over de Sint Franciscusroute in de gemeente Rucphen, een reeks literaire wandelingen tijdens Open Monumentendag op de Oude Buisse Heide in de gemeente Zundert en de aanleg van kruiden- en faunarijke akkers bij landgoed De Hoevens in de gemeente Alphen-Chaam.

Mariagrot Sint Willebrord (Foto: Pierre van Damme)

Sint Franciscusroute
De Sint Franciscusroute is een splinternieuwe fietsroute van 38 kilometer die op 4 oktober 2020 (de Patroonheiligedag van Sint Franciscus van Assisi) wordt gepresenteerd. De route is een pelgrimstocht langs de religieuze erfgoedpareltjes en de mooie natuur van de vijf kerndorpen in de gemeente Rucphen. Alle kerken in de gemeente Rucphen zijn op 4 oktober te bezichtigen. LandStad De Baronie ondersteunt met 2.000 euro de uitgave van de routebrochure en levert op die manier een bijdrage aan de leefbaarheid van de kerkdorpen en stimuleert inwoners en bezoekers de fiets te pakken en de pracht en praal in de gemeente Rucphen te ontdekken.

Dean Bowen (Foto: Irwan Droog)

Literaire wandelingen
Op Open Monumentendag 13 September 2020 is op landgoed de Oude Buisse Heide een aantal literaire wandelingen voorzien met de Rotterdamse stadsdichter Dean Bowen. Ter promotie daarvan worden via ruim 50 Brabantse boekhandels 15.000 boekenleggers verspreid. Dean Bowen trad op tijdens het Henriette Roland Holst Festival dat in oktober 2019 plaatsvond op de Oude Buisse Heide. In september 2020 verschijnt Bowens publicatie ‘Ik zag nooit spoken in Achtmaal’, gemaakt in samenwerking met Uitgeverij Jurgen Maas uit Amsterdam en Natuurmonumenten. LandStad De Baronie levert een bijdrage van 1.000 euro aan dit project om de landgoederen in het Zundertse buitengebied onder de aandacht te brengen en bezoekers meer te weten te laten komen over de geschiedenis van het landgoed en Henriette Roland Holst. Ook leren ze op deze manier het creatieve werk van Dean Bowen kennen.

De Hoevens (Foto: De Hoevens)

Kruidenakkers
De natuur op landgoed De Hoevens in Alphen is steeds in ontwikkeling. Aan de hand van oude kaarten zijn verdwenen houtwallen hersteld, nieuwe lanen aangelegd en poelen gegraven. Op de akkers worden biologische granen verbouwd, waaronder enkele ‘vergeten’ soorten zoals de St. Jansrogge. In samenwerking met Waterschap de Brabantse Delta, Brabants Landschap en de Provincie Noord-Brabant is het natuurgebied langs de beek ‘De Oude Leij’ omgevormd tot ‘natte natuurparel’. In het gebied grazen Clun Forrest schapen en Lakenvelder koeien. Amfibieën, vlinders, vogels (waaronder uilen), bijen en vleermuizen vinden hier een aangenaam leefgebied. Bijzondere dieren als de kamsalamander, de heidekikker, het gentiaanblauwtje, de grutto en de korhoen gedijen hier goed.
Met een bijdrage van 2.000 euro wil LandStad De Baronie een bijdrage leveren aan de aanleg van meerdere kruiden- en faunarijke akkerstroken (ca. 8,5 hectare) om zo de biodiversiteit nog verder te vergroten en de leefomgeving voor bijvoorbeeld de patrijs, zomertortel en vinkachtigen, zoals de kneu, de groenling en geelgors verder te verbeteren.

Projectaanvraag indienen?
Een paar keer per jaar stelt LandStad De Baronie ondersteuning beschikbaar voor mooie projecten in De Baronie van Breda. Naast bovengenoemde drie projecten, werd eerder dit jaar al 3.000 euro geïnvesteerd in bijenhotels langs het populaire fietspad Bels Lijntje en een daarop aansluitend project met kinderen van de buitenschoolse opvang.

Mooie projecten en initiatieven die invulling geven aan de vier programmalijnen van LandStad (Natuur en Landschap, Streekproducten, Cultuurhistorie, Toerisme & Recreatie) kunnen nog tot 1 november 2020 worden ingediend via secretariaat@landstaddebaronie.nl. De voorwaarden en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website www.landstaddebaronie.nl. Er is nog een ‘budgetrestant’ van maximaal 3.000 euro beschikbaar.

LandStad De Baronie is een streeknetwerkorganisatie die bestaat sinds 1 juli 2012 en die de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Oosterhout, Etten-Leur, Rucphen en Zundert beslaat. In het streeknetwerk zijn ook waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten vertegenwoordigd als vaste partners.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Sjoerd Gabriel, streekmanager LandStad De Baronie. E-Mail: streekmanager@landstaddebaronie.nl. Telefoon: 06-24659304

(Foto zonnebloemen: Ria Mol)