Geslaagde Masterclass ‘Samen Vernieuwen’

Op 18 april verzorgde lector Diane Nijs vanuit Breda University of Applied Sciences (Buas, voorheen Nhtv) voor netwerkorganisatie LandStad de Baronie een uiterst boeiende en inspirerende 2 uur durende Masterclass ‘Samen Vernieuwen’ op basis van het principe ‘Advanced Imagineering’.

Leden van de Baronietafel (de bestuurders van de gemeenten, het waterschap en staatsbosbeheer), de leden van het Baronieteam (de medewerkers van de deelnemende organisaties), het bestuur van de Steunstichting, de accountmanager van de Provincie Noord Brabant en een tiental betrokken ondernemers/bestuurders uit de regio bogen zich over de vraag: ‘Wat is de magie van De Baronie?’ Maar vooral ook ‘Hoe krijgen we meer inwoners en bezoekers betrokken bij het gevoel van De Baronie?’

Dat bleek nog niet zo eenvoudig. Maar het collectief was mooi geprikkeld om samen nieuwe uitdagingen op te pakken, waarbij de overheid niet langer het voortouw neemt, maar waarbij ieder zelf getriggerd wordt om vooral ook zelf de handschoen op te pakken.

Imagineering is een samenvoeging van engineering en imagination. In een transparante kenniseconomie betekent dit: op een aantrekkelijke manier winnen aan relevantie voor alle stakeholders. De relevantere inhoud op een commerciele attractieve manier weten te verwoorden en verder te ontwikkelen. Het belevingsperspectief / betekenisperspectief werkt hier als katalysator voor convergentie tussen ‘content and commerce’.

Imagineering betreft waarde-creatie en waarde-innovatie vanuit het belevingsperspectief. Op strategische niveau betekent deze perspectiefverandering meestal strategische innovatie, het veranderen van de ondernemingslogica, op tactisch vlak resulteert deze perspectiefverandering vervolgens in continu creatieve ontwikkeling. Kortom, imagineering staat voor een bijzondere vorm van innoveren, waarbij niet 1 persoon of 1 organisatie de kar trekt of duwt, maar dat we dat met z’n allen doen.

Wie hieraan graag een bijdrage wil leveren, kan uiteraard contact met ons opnemen via secretariaat@landstaddebaronie.nl

Als illustratie bij de Masterclass werd een foto van een zwerm spreeuwen gebruikt: ‘Weet elkaar te vinden; samen sta je sterker en kom je verder!’
FOTO: MARCEL VAN KAMMEN