Meer bloemrijke akkers voor vlinders en insecten bij Baroniepoort Het Smokkelaartje

Door een fijne samenwerking met de eigenaren van Baroniepoort het Smokkelaartje in Strijbeek, Staatsbosbeheer, natuurvereniging Mark en Leij en de gemeente Alphen-Chaam is voor 1.200 euro een akkerbloemenmengsel ingekocht.

De akker ingeklemd tussen de Goudbergseweg en de Grazenseweg zal er fleurig uitzien komend voorjaar. Een deel van het zaad is met rogge vermengd. Straks niet alleen een lust voor het oog van vele natuurminnende wandelaars, maar ook kleine zoogdieren, bijen, vlinders en talloze andere insectensoorten zullen hier profijt van hebben.

Een wat kleinere akker is door SBB ingezaaid met Huttentut, een van Nederlands oudste cultuurgewassen en ook een zeer geliefde bloem voor wilde bijensoorten.

In de onmiddellijke omgeving heeft Staatsbosbeheer de laatste jaren al tal van maatregelen genomen om de biodiversiteit te versterken zodat hier een geweldige mozaïek ontstaat van bloemrijke akkers, extensieve graanakkers, bloemrijke bermen, houtwallen, vennen, poelen, beekdalweilanden, bos en heide.

We kunnen nu al constateren dat talrijke organismen hier dankbaar gebruik van maken. Het gebied vormt tevens een belangrijke schakel tussen de omliggende natuurgebieden w.o. het aangrenzende Belgische Elsakkerbos. Via de “Smokkelroute” kunnen wandelaars hier, door het dal van de Strijbeekse Beek, een prachtige wandeling maken.