witte kerk

Mondriaanfonds ondersteunt samenwerking musea

De samenwerking tussen 12 musea en een heemtuin in regio de Baronie krijgt een flink duwtje in de rug. Nadat eerder al Streeknetwerk LandStad De Baronie en de Provincie een financiele bijdrage hadden geleverd voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, heeft nu ook het Mondriaanfonds (een stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed) bijna 20.000 euro toegezegd.

 ‘Nu kunnen de resultaten van het onderzoek en het daaruit voortgekomen actieplan stap voor stap concreet worden gemaakt’, juicht Lex Besselink de bijdrage toe. Besselink is vanuit de Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur een van de kerngroepleden die zich hier sterk voor gaat maken. Agnes Vugts, die eerder ook het onderzoek uitvoerde, is aangewezen als projectleider.

 De uitdaging ligt volgens Besselink in het zoeken naar een gemeenschappelijke collectie van waardevolle objecten die voor een breed publiek het verhaal van de streek en van Brabant vertellen. Besselink: ‘De uitwerking vindt plaats via vijf verhaallijnen, die aansluiten op de verhaallijnen van de provincie: religieus Brabant, bevochten Brabant, innovatief Brabant, bestuurlijk Brabant en Van Gogh Brabant. Erfgoed dient meer gemeengoed te worden. Door het loslaten van het traditionele model van het solistisch opereren van musea kunnen we dat realiseren.’

Projecten die als eerste opgepakt zullen worden zijn onder andere het zichtbaar maken van de religieuze geschiedenis van de Baronie middels een erfgoedroute en de ontwikkeling van een digitale tijdlijn, waarin de bevrijding van de streek aan het eind van WOII wordt getoond en waaraan verhalen gekoppeld zijn uit verschillende musea. Besselink verwacht dat de eerste resultaten van de samenwerking al eind dit jaar voor het publiek zichtbaar zullen zijn.

 De volgende musea nemen op dit moment deel aan de samenwerking: het Oudheidkundig Streekmuseum in Alphen, Stedelijk Museum Breda5, het Generaal Maczek Museum en Stichting Historische Verzameling KMA in Breda, Heemkundig Streekmuseum Jan Uten Houte, het Nederlands Drukkerijmuseum en de Van Gogh Kerk in Etten-Leur, het Brabants Museum ‘Oud-Oosterhout’ in Oosterhout, Mobilisatiemuseum 1939-1940 Weest op uw hoede in Prinsenbeek6, Cultuurhistorisch Centrum ‘De Weeghreyse’ in Rijsbergen, de Heemtuin in Rucphen, Heemkundig Museum Paulus van Daesdonck in Ulvenhout en het Vincent van Goghhuis in Zundert.