Nieuw stuk natuur aan de Turfvaart bij Achtmaal

Vanuit Achtmaal begint een eeuwenoude turfvaart die loopt tot aan Breda. Naast herinneringen aan vervlogen tijden, is hier ook een doorkijkje naar iets nieuws. Zo wordt aan de Turfvaart bij natuurgebied De Reten een nieuw stuk natuur gemaakt. Hiermee is binnenkort weer een puzzelstukje toegevoegd aan een robuust natuurnetwerk. Dit netwerk moet bijzondere planten en dieren meer ruimte geven.

Je ziet ‘m her en der langs het wandelpad de kop opsteken: het heideplantje. En juist dat plantje moet weer aan terrein winnen op de Reten. Robert Frantzen, coördinator Natuurbeheer bij Natuurmonumenten verheugt zich al op de late zomermaanden: “Een prachtige paarse heide, met ruimte voor bijzondere plantjes als de zonnedauw. Dat zou geweldig zijn”. Maar zover is het nog niet. In de natuur moet je geduldig zijn. De eerste voorbereidingen voor deze 7,5 hectare aan nieuw natuurgebied is bijna afgerond. “We hebben net de bovenlaag afgegraven. In het najaar gaan we heidemaaisel zaaien. Dan hoop ik dat we over 3 jaar de heide al goed kunnen zien. Een volwaardig heidegebied duurt nog wel iets langer. We moeten echt geduld hebben”.

Samenhang
Dit stukje nieuwe natuur bij de Reten staat niet op zichzelf. Samen met het Groen Ontwikkelfonds Brabant wordt hard gewerkt aan een sterk natuurnetwerk in Brabant. Hierbij wordt gekeken naar de samenhang van gebieden in het landschap en hoe de natuur robuuster kan worden. Zo maakt natuurgebied De Reten onderdeel uit van de landgoederenzone ‘Turfvaartse landgoederen’ tussen Achtmaal en Zundert. Het is een veelzijdig stukje Brabant waarbij je naast de voormalige turfvaarten ook oude bossen, akkertjes, houtwallen, poelen en vennen tegenkomt.

“Een aaneengesloten gebied is het beste voor de natuur”, aldus Frantzen. “Elk puzzelstukje telt. Anders kan de gladde slang en levendbarende hagedis bijvoorbeeld heel moeilijk van Landgoed De Moeren naar de Oude Buisse Heide gaan”. De gladde slang doet het goed op heideterreinen. Ze zijn niet giftig en niet agressief en eten vooral muizen. De gladde slang staat op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten. De levendbarende hagedis ziet er misschien niet erg opvallend uit, maar biologisch gezien is het een interessant soort. Want, de naam zegt het al, de jongen ontwikkelen zich al volledig in de buik van de moeder. “We hopen met dit natuurnetwerk zulke bijzondere dieren een kans te geven”.

Ook bezoekers van Natuurmonumenten kunnen op den duur van deze nieuwe natuur genieten. Wandelroute ‘Dal van de turfvaart’ en de ruiterroute voeren hierlangs. Deze zijn terug te vinden op www.natuurmonumenten.nl

Bij het afgraven is veel terug te lezen in de grond. Frantzen: “We hebben in lagere delen plekken met veen gevonden. Eeuwenoude onverteerde takjes en blaadjes. Dat is wel bijzonder om dan nu in je handen te hebben. Als je erin knijpt, is het net een spons: het water sijpelt tussen je vingers door op de grond”.
Heide. Foto: Stefani Buijsman
Zonnedauw. Foto: Ferry Siemensma