Streekmuseum Aphen landstad streekmuseum de baronieOudheidkundig Streekmuseum Alphen is een cultuurhistorisch museum dat het verhaal vertelt van het landschap, bewoning, bedrijvigheid, gebruiken, markante mensen, specifieke gebeurtenissen van de streek. Dit gebeurt meestal aan de hand van voorwerpen die in de streek gemaakt en/of gebruikt zijn.
Het Oudheidkundig Streekmuseum beschikt over een unieke verzameling archeologische vondsten die ‘Het verhaal van Alphen’ vertellen. Bijzonder is de collectie vondsten uit de Merovingische tijd.
De verzameling begint in het verre verleden, de préhistorie, tot ongeveer 1000 jaar na Chr.; vervolgens een periode tussen ‘Het verhaal van Alphen’ en ongeveer 1850 die uitloopt in ‘Grootmoederstijd’.
Vandaar de naam ‘Oudheidkundig Streekmuseum’; in Alphen, een dorp met een rijke geschiedenis vooral gebaseerd op de resultaten van al of niet wetenschappelijk uitgevoerd archeologisch onderzoek.
Alphen is trots op haar verleden; er is bijna geen dorp in Noord-Brabant dat zoveel kan vertellen over zijn eigen verleden.
Breng daarnaast ook een bezoek aan het ‘Hervormd kerkje’ dat in 2016 195 jaar bestaat.
Bezoekersinformatie:

De Heemkundekring Carel de Roy werd opgericht op 5 februari 1948 onder de naam Vereniging Heemkunde “Carel de Roy” door de toenmalige pastoor W. Binck, die zelf actief bezig was met archeologisch onderzoek in Alphen. Hij was tevens de oprichter van Brabants Heem. De Heemkundekring is actief in Alphen en Riel. Doel van de vereniging is het verleden toegankelijk te maken en te houden door het vastleggen en bewaren van gegevens in beeld, geschrift en voorwerpen; inwoners te interesseren voor en actief te laten deelnemen aan activiteiten met betrekking tot het erfgoed van onze voorouders. Dit kan gebeuren door in werkgroepen te participeren, deel te nemen aan excursies, lezingen e.d. Ook is het mogelijk om artikelen te publiceren in het verenigingsblad “De Runstoof”, dat ieder kwartaal verschijnt.
De Heemkundekring Carel de Roy werd opgericht op 5 februari 1948 onder de naam Vereniging Heemkunde “Carel de Roy” door de toenmalige pastoor W. Binck, die zelf actief bezig was met archeologisch onderzoek in Alphen. Hij was tevens de oprichter van Brabants Heem.
De Heemkundekring is actief in Alphen en Riel.
Doel van de vereniging is het verleden toegankelijk te maken en te houden door het vastleggen en bewaren van gegevens in beeld, geschrift en voorwerpen; inwoners te interesseren voor en actief te laten deelnemen aan activiteiten met betrekking tot het erfgoed van onze voorouders.
Dit kan gebeuren door in werkgroepen te participeren, deel te nemen aan excursies, lezingen e.d. Ook is het mogelijk om artikelen te publiceren in het verenigingsblad “De Runstoof”, dat ieder kwartaal verschijnt.

Baarleseweg 1,
5131 BA Alphen N.B.
www.streekmuseumalphen.nl