Bijdrage Kleine Projecten

Voor kleine projecten, die een bijdrage leveren aan de doelen van streeknetwerk LandStad De Baronie, bestaat voor initiatiefnemers de mogelijkheid om eenmalig een startsubsidie te ontvangen uit het Fonds Kleine Projecten.
Deze aanvragen worden twee keer per jaar beoordeeld: de eerstvolgende keer op 1 november.

Nieuwe aanvragen voor een bijdrage vanuit het Kleine Projectenfonds kunnen voor 1 november 2019 worden ingediend bij het secretariaat.
Lees hier meer over de mogelijkheden en voorwaarden.