Renovatie rolstoelpad Ulvenhoutse bos

Het begaanbaar maken van het rolstoel pad voor de daarvoor bestemde gebruikers.