Samenwerking musea: Tentoonstelling Religie

LandStad De Baronie ondersteunde het initiatief om in de regio te komen tot 3 tentoonstellingen rondom het onderwerp ‘religie’. Drie mooie locaties in onze streek werkten hiervoor nauwgezet samen: de Van Gogh Kerk Etten-Leur, de Heemtuin Rucphen en Historisch Centrum De Weeghreyse Rijsbergen.

De drie locaties pakten ieder voor zich een subthema op. In Etten-Leur was dat ‘Van religie naar zingeving’, in Rijsbergen ‘Bijgeloof’ en in Rucphen ‘Processies’. De drie organisaties werkten met elkaar samen, onder andere op het gebied van de samenstelling en invulling van de tentoonstellingen, het opstellen van een begroting en pr en communicatie. De werkgroep is ondersteund door Agnes Vugts en Michelle van der Sluis van RaadSaam Erfgoedprojecten. De exposities vonden plaats in de periode 6 maart-22 april 2019.

De evaluatie wordt in mei-juni 2019 verwacht.

Zie ook Archief Nieuws & Agenda

Geef een reactie