Thema Vrijetijdseconomie: Projecten Baroniepoorten en Fietsallee

BARONIEPOORTEN

Regio de Baronie telt 10 zogenoemde Baroniepoorten. Dit zijn locaties die waardevolle natuurgebieden of bijzondere cultuurhistorische plekken in de Baronie markeren. Bij een Baroniepoorten kunt u gratis uw auto parkeren en gebruikmaken van de horecavoorziening. Iedere poort heeft zijn eigen thema en eigen legende. Alle poorten tezamen vertellen het verhaal van onze streek.

Download: Baroniepoortenroute, de gezichten van de Baronie

Wat kan ik er doen?

Bij elke Baroniepoort hoort een legende. Deze legende vertelt een verhaal over het gebied.

Kijk eens om u heen! Wie zou vermoeden dat de streek waar u nu loopt of fietst de geboortegrond is van oude legenden, sagen en volksverhalen. Deze vertellen u over spokerij, hekserij en bijgeloof. Maar ook brengen ze de rijke historie van onze streek weer tot leven. Scan de QR-code en luister naar het verhaal van deze streek, verteld door de Legendejagers. Heeft u geen QR-scanner op uw mobiele telefoon? Loop dan even naar binnen of klik op de Baroniepoorten hierboven. Wilt u alle legendes van de Baroniepoorten beluisteren klik dan hier.

Hoe ziet een Baroniepoort eruit?
Het belangrijkste herkenningspunt voor Baroniepoorten is een paal met de naam Baroniepoort. Binnen bij de betreffende horecavoorziening vindt u informatie over routes in de omgeving.

baroniepoort

In 2018 zijn geen nieuwe Baroniepoorten toegevoegd. Met de ondernemers van de bestaande poorten is gesproken over het optimaliseren van de samenwerking onderling en met de overige partners van het streeknetwerk. Door studenten van BUAS wordt – in samenwerking met de Baroniepoorten – een programma rond streekproducten ontwikkeld. De studenten presenteren hun eindscriptie tijdens de Netwerkborrel op 13 juni 2019.

Producenten van streekproducten en streekproducten-winkels kunt u hier vinden.

Regelmatig komen de locaties die Baroniepoort zijn bij elkaar. Tijdens de laatste bijeenkomst op 27 mei 2019 bij Baroniepoort Ponderosa in Ulicoten is onder andere het initiatief om te komen tot een regiegids goed ontvangen. Dit idee wordt de komende periode verder uitgewerkt. Daarnaast wordt er gewerkt aan een toeristisch-recreatieve route door de Baronie, die binnenkort ook te vinden zal zijn in de app van Natuurmonumenten. Ook hierin worden de Baroniepoorten opgenomen.

De 10 Baroniepoorten zijn:

FIETSALLEE

Staatsbosbeheer is in 2017 gestart met het project Fietsallee. 
Door een adviesbureau is een bidbook opgesteld met daarin de realisatiemogelijkheden voor vernieuwing van de fietspadenstructuur in de Ulvenhoutse en Chaamse bossen. In dit Bidbook zijn drie opties op thema uitgewerkt. De route, kruisingen, aansluitingen op de bestaande voorzieningen, overgangen van fietspad naar gemengd verkeer en rustpunten. Al deze thema’s hebben het stempel Perfect, Goed of Voldoende gekregen, wat natuurlijk invloed heeft op de uiteindelijke kosten.
Staatsbosbeheer heeft dit Bidbook voorgelegd aan twee gemeentes om met hen te kijken naar de mogelijkheden en financiën. Landstad de Baronie had al 100.000,- gereserveerd voor een mogelijke cofinanciering. 
Beide gemeenten, zowel Gilze-Rijen als Alphen-Chaam, zagen een grote meerwaarde voor hun gemeente en verklaarden zich bereid hieraan een financiële bijdrage te leveren. Concreet betekende dit een bijdrage van 200.000,- van de gemeente Alphen-Chaam en 160.000,- van Gilze-Rijen. 
Vervolgens heeft ook de Provincie Noord-Brabant een subsidie toegekend van 475.000,-.
Op dit moment werkt de ABG gemeente aan het bestek-klaar maken van het project, waarna de communicatie naar de omgeving toe eind dit jaar van start kan gaan.

Bekijk hier een filmpje over de Fietsallee.