Regionale klimaatbijeenkomst

Beste klimaatpartner, dit is uw kans om mee te bepalen hoe we De Baronie klimaatbestendig maken. Praat u ook mee bij onze werkbijeenkomst op 13 oktober?

Aanmelden voor de bijeenkomst kan hier.

Enquête
Om tijdens de bijeenkomst gerichter in gesprek te kunnen gaan, vragen wij u een enquête in te vullen. Ook als u niet naar de bijeenkomst komt, kunt u op deze manier uw inbreng meegeven. We zijn vooral geïnteresseerd in uw belangen, aandachtspunten en gewenste betrokkenheid.

Het invullen kost ongeveer 20 minuten en kan tot en met 30 september. De enquête invullen kan hier.

De antwoorden kunnen niet tussentijds worden opgeslagen, dus het is van belang dat u de vragenlijst in zijn geheel doorloopt. Het staat u ook vrij om deze enquête door te sturen naar uw collega’s en contacten die ook met klimaatadaptatie bezig zijn.

Coronamaatrelen
We organiseren de bijeenkomst volgens de dan geldende richtlijnen. Een week voor de bijeenkomst ontvangt u een mail met daarin de maatregelen die wij nemen en wat dat voor u betekent.

Mocht u vragen hebben over de enquête of de bijeenkomst? Neem dan contact op via info@samenwaterproof.com.

Meer informatie over de bijeenkomst:

Aanmelden voor de bijeenkomst kan hier.