Overeenkomst voor nieuwe natuur en een betere waterkwaliteit in de Baronie

Vijf gemeenten binnen streeknetwerk LandStad De Baronie en waterschap Brabantse Delta hebben vrijdag 6 juli 2018 een belangrijke stap gezet voor het realiseren van zogenoemde ecologische verbindingszones (EVZ’s) in de streek. De wethouders van de gemeente Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Etten-Leur, Gilze en Rijen en Zundert zetten hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst die moet leiden tot meer mooie natuur en een betere waterkwaliteit in de Baronie.

Uniek
Eerder gingen onder andere Breda, Rucphen en Oosterhout hen op individuele basis voor. Dat vijf gemeenten nu de handen ineen slaan is volgens Hans-Peter Verroen, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap, uniek. “Natuurontwikkeling houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Ik zie dit als een sterk staaltje samenwerking.”

Ambitie
Streeknetwerk LandStad De Baronie heeft in 2016 een ambitiedocument opgesteld om te komen tot de realisatie van “natte EVZ’s” binnen het streeknetwerk. Aan de hand van dit ambitiedocument is kritisch gekeken naar de opgave vanuit de provincie. Carlo Braat heeft als Coördinator Landschapsbeheer hier een belangrijke bijdrage aan geleverd door alle mogelijke scenario’s – op basis van de ambitie van de verschillende gemeenten – tot in detail uit te werken.

Subsidie aanvraag
Om de verbindingszones aan te kunnen leggen, is tijdens de ondertekening tevens bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant een subsidieaanvraag ingediend voor de aankoop en inrichting van ruim 25 kilometer EVZ. “Na de goedkeuring van de subsidie willen we snel aan de slag gaan met de verdere planvoorbereiding voor de aanleg en inrichting van de nieuwe zones die bestaande natuurgebieden met elkaar moeten verbinden door het aanleggen van onder andere nieuwe beplanting en poelen”, aldus Verroen. Op het gebied van faunabeheer wordt er onder andere naar gestreefd dat de bijzondere groene boomkikker zich in heel de regio thuis gaat voelen.

De samenwerkingsovereenkomsten werden ondertekend door de wethouder Erik Wilmsen (Alphen-Chaam), Hans van Tilborg (Baarle-Nassau), Kees van Aert (Etten-Leur), Aletta van der Veen (Gilze en Rijen) en Patrick Kok (Zundert). Hans-Peter Verroen tekende namens waterschap Brabantse Delta. Hij bood de subsidieaanvraag aan aan Anne Tulkens, procesmanager bij het Groen Ontwikkel Fonds Brabant.