Start aanleg fietspad

De wethouders Johan de Beer en Patrick Kok van de Gemeente Zundert hebben de officiële aftrap gegeven voor de aanleg van het fietspad Aa of Weerijs. Met een kleine graafmachine groeven beide wethouders een stuk gras uit de grond. Een dag later werd ook in Breda gestart met het project.

De Aa of Weerijs stroomt vanaf België door de gemeente Zundert naar Breda. Beide gemeenten investeren in de aanleg van het fietspad. Het draagt de naam ‘Reis langs de Weerijs’ met als motto ‘Van Nassau tot Van Gogh’. In de gemeente Zundert komt het fietspad, dat wordt uitgerust met panelen met informatie over de omgeving, tussen het Kruispad en de Bakkebrugstraat in Rijsbergen te liggen en wordt zo aangesloten op het stuk dat op Bredaas grondgebied ligt. Het tracé in de gemeente Zundert is 3,4 km lang. De Gemeente Zundert heeft er 1,5 miljoen euro voor uitgetrokken. Samen met de 150.000 euro subsidie van de Provincie Noord-Brabant en Landstad de Baronie wordt het fietspad gerealiseerd. In maart 2019 moet de klus geklaard zijn.

Belangrijk voor recreatie en toerisme

Wethouder Johan de Beer hoopt dat het fietspad zorgt voor een impuls aan recreatie en toerisme in de gemeente Zundert en dat veel bezoekers ervoor zullen kiezen om hier ook te verblijven. “Met het fietspad hebben we bovendien ook een belangrijke link naar Breda. Dit fietspad is hét voorbeeld van verbinding tussen stad en platteland.” De Belangengroep Fiets Mark en Aa – later omgedoopt tot Stichting Fietspaden Netwerk Mark en Weerijs – stond in 2010 aan de wieg van de plannen voor het fietspad. Het waren in eerste instantie de vrijwilligers van deze groep – veelal inwoners van Rijsbergen – die zich hard maakten voor de totstandkoming van het pad. Later werd intensief opgetrokken met de Gemeente Zundert en vonden er gesprekken plaats met onder andere de Dorpsraad Rijsbergen, Waterschap Brabantse Delta, Gemeente Breda en omwonenden in het gebied.

Burgerparticipatie

Wethouder Patrick Kok stond stil bij de inspanningen van de Stichting Fietspaden Netwerk Mark en Weerijs, een burgerinitiatief dat volgens hem navolging verdient. “Ik denk dat de politiek soms een zetje nodig heeft. Daarom is dit initiatief ook zo belangrijk. Het is een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie.”

Verlanglijstje

Stichting Fietspaden Netwerk Mark en Weerijs toonde zich eveneens verheugd over de aanleg van het ‘Zundertse’ gedeelte van het fietspad. ”Als dit stukje er eenmaal ligt, verwacht ik dat het – net als het beroemde fietspad langs de Mark – een hit zal zijn”, aldus Frans Brosens, sinds anderhalf jaar voorzitter van de stichting. “Het zal meteen impact hebben op recreatie en toerisme in de gemeente Zundert.” Al staat er volgens hem nog meer op het verlanglijstje. “Het motto van de ‘Reis langs de Weerijs’ is ‘Van Nassau tot Van Gogh’. Hopelijk kunnen we daar straks ook nog ‘en door naar Rubens’ aan toevoegen”, zo verwees Brosens naar de wens van de stichting om het fietspad de uit te breiden tot in België, naar de oorsprong van de Weerijs bij Braken en Wuustwezel.