Programma 75 jaar vrijheid: ‘Bevochten Baronie’

Het is 75 jaar geleden dat zuidelijk Nederland – en de Baronie van Breda in het bijzonder – werd bevrijd. Het project Bevochten Baronie gaat van start met een keur aan tentoonstellingen.

Omdat de periode voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog in de geschiedenis onderbelicht is gebleven, werd op 29 augustus 2014, precies 75 jaar na het feitelijk ingaan van de algemene mobilisatie, op initiatief van Pim Monné in Prinsenbeek het Mobilisatiemuseum “Weest op uw hoede” in het leven geroepen. Inmiddels zijn we 5 jaar verder en is 2019 om meerdere redenen voor het museum een bijzonder jaar.

Op de eerste plaats viert het museum zijn eerste lustrum. Voorts is het dan 80 jaar geleden dat de algemene mobilisatie werd afgekondigd. Tenslotte is het in 2019 al weer 75 geleden dat zuidelijk Nederland  – en de Baronie van Breda in het bijzonder –  werd bevrijd van het Duitse juk.

Meer dan voldoende aanleiding dus om aan deze gebeurtenissen speciale aandacht te schenken. Het museum vierde afgelopen dagen zijn eerste lustrum (en gelijktijdig de herdenking van de algemene mobilisatie 1939-1940) met een keur aan activiteiten.

Programma 2019-2020

Mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, het Streeknetwerk LandStad De Baronie, Erfgoed Brabant en de gemeente Breda, hebben een 7-tal binnen De Baronie van Breda samenwerkende musea in april/mei jl. in het Stedelijk Museum Breda door middel van een expositie het verhaal “Bevochten Baronie” gepresenteerd. Dit initiatief krijgt zijn vervolg in een (gecoördineerde) estafette-openstelling van die musea.

We lichten er een paar activiteiten uit:
– Mobilisatiecentrum Weest op uw Hoede, Prinsenbeek:
Openstelling Mobilisatiemuseum op zo.3 nov. 13.30-16.30
-Heemkundekring Paulus van Daesdonck, Ulvenhout:
Lezing ‘De vergeten overwinnaars op 18 nov. 20.00 (Protestantse Laurentiuskerk, Duivelsbruglaan te Ginneken).