Netwerk van (Streek)musea in LandStad De Baronie

(Streek)musea/Heemtuin in LandStad De Baronie hebben besloten om een nauwere vorm van samenwerking te verkennen.  De achterliggende gedachte is dat er momenteel veel dubbelingen zitten in de verzamelde museale voorwerpen. Wellicht is het mogelijk om uiteindelijk te komen tot één regionale museumcollectie. Maar ook aan andere vormen van samenwerking wordt gedacht, denk b.v. aan de inhuur van expertise, gezamenlijk gebruik van Social media en uitwisseling van kennis en ervaring.

Onderstaande Musea hebben zich inmiddels bij het netwerk aangesloten:

Oudheidkundig Streekmuseum Alphen

Breda’s Museum

Generaal Maczek Museum

Kasteel van Breda

Van Gogh Kerk

Heemkundig Streekmuseum Jan Uten Houte

Nederlands Drukkerijmuseum

Brabant Museum ‘Oud Oosterhout’

Cultuurhistorisch Centrum ‘De Weeghreyse’

Heemkundig museum Paulus van Daesdonck

Vincent van Gogh Huis

Heemtuin Rucphen