De Tempeliers herleven

De Stichting Tempeliers in Brabant, gevestigd in Alphen, is sterk van plan om de vroege middeleeuwen en de Tempeliers te laten herleven in regio de Baronie. Hiertoe is een driejarenplan ontwikkeld. Dit projectplan, mede omarmd door streeknetwerk LandStad De Baronie, is ingediend voor de Brabantse Erfgoedprijs 2017. Het plan voorziet in onder andere een monument, een tentoonstelling, een tijdmachine en een opera.

De Tempelorde of Orde der Tempeliers was een katholieke monniksorde, ontstaan tijdens de kruistochten in 1118. Omstreeks 1144 vestigden zij bij Alphen, in een hoeve met de naam ‘Hof Ter Brake’, een commanderij. Alphen vormde in die tijd een belangrijk strategisch punt. Het lag op het knooppunt van twee belangrijke hoofdwegen voor de verplaatsing van troepen.

In 2016 heeft een groep belangstellende inwoners uit Alphen-Chaam onder leiding van organisatiebureau Benggg de aanzet gegeven voor een plan rondom de boeiende geschiedenis van de Tempeliers. ‘Het is een onderwerp dat tot de verbeelding spreekt van veel mensen’, vertelt Wiebe bij de Leij, in zijn rol als uitvoerend producent. ‘De Orde van Tempeliers wordt geassocieerd met kruistochten, ridders en mystiek. In Brabant zijn voldoende aanknopingspunten om dit onderwerp te benutten voor het beleefbaar en bekend maken van dit erfgoed.’

Het eerste concrete initiatief dat volgens Bij de Leij zal worden uitgevoerd is het realiseren van een monument, een landschapskunstwerk, ter nagedachtenis aan commanderij Hof Ter Brake. ‘Omdat we in dit stadium belang hechten aan het zichtbaar maken van de historie in het landschap’. De overige activiteiten zullen hun beslag krijgen in de komende jaren. We hebben gekozen voor een programma van 3 jaar, omdat de ervaring leert dat grote culturele projecten tijd nodig hebben om tot wasdom te komen en zodoende ook een hoge mate van kwaliteit te bereiken.’