Vacature Streekmanager: vervuld

Streeknetwerkorganisatie LandStad De Baronie was op zoek naar een streekmanager. Deze vacature is inmiddels vervuld (20 februari 2020).

Zie jij jezelf als een aanjager bij het realiseren van concrete initiatieven en projecten binnen de programmalijnen van LandStad De Baronie? Heb je affiniteit met Food (streekproducten), Natuur en Landschap, Cultuurhistorie (samenwerking musea) en Vrijetijdseconomie (toerisme en recreatie)? 

Ben jij een adviseur en ondersteuner voor de (ambtelijke) medewerkers binnen het Baronieteam en voor partners bij hun inzet voor LandStad? Kortom: ben jij iemand die regio De Baronie van Breda een gezicht kan geven en mee op de kaart kan zetten?
Ja? Reageer dan uiterlijk 10 februari 2020 op deze mooie en uitdagende vacature.

LandStad De Baronie verbindt stad en ommeland!

Het streeknetwerk beslaat geografisch het grondgebied van de gemeenten Breda, Oosterhout, Etten-Leur, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam, Rucphen en Zundert. Bestuurlijk wordt het netwerk aangedreven vanuit de zogenaamde Baronietafel waarin de wethouders van de betrokken gemeenten, DB-lid van het waterschap en terrein beherende organisaties met elkaar aan tafel zitten. De dagelijkse gang van zaken is in handen van het Baronieteam. Dit team bestaat uit de direct betrokken medewerkers van de genoemde partijen. LandStad De Baronie richt zich als samenwerkingsverband op een vitale streek, een sterke stad-land relatie en een aantrekkelijke leef- en verblijfsomgeving voor de mensen die er wonen en die de streek bezoeken.

De prioritaire ambities (programmalijnen) die volgen uit de Agenda voor De Baronie 2017-2022 zijn:

– Food/streekproducten

– Natuur en Landschap/infrastructuur/routes en verbindingen

– Cultuurhistorie/samenwerking musea in de streek

– Vrijetijdseconomie/toerisme & recreatie

De gekoppelde programmalijnen vertolken onze ambitie “slow living in een vitale streek”. 

De programmalijnen staan voor onderwerpen die een centrale plaats hebben in de ogen van partners in de streek en aansluiten bij sterke netwerken, voorzieningen en partijen. Het zijn onderwerpen die op de eerste plaats voortkomen uit de energie van De Baronie zelf, maar ook raakvlakken hebben met partners buiten het gebied. Zo zijn natuur & landschap, vrijetijdseconomie, cultuurhistorie en (agro)food bijvoorbeeld ook sterk vertegenwoordigd in de provinciale ambities en beleidsprogramma’s. Daar levert LandStad De Baronie haar bijdrage aan en indirect aan het provinciale milieu- en waterbeleid. Dit zijn ook onderwerpen die zich lenen voor samenwerking over de gebiedsgrens. LandStad De Baronie ligt centraal tussen de streeknetwerken de Biesbosch, de Brabantse Wal, Hart van Brabant en de aangrenzende Belgische Kempen en Waterpoort. De raakvlakken met deze andere regio’s nodigen uit tot gezamenlijke initiatieven.

Ben jij onze nieuwe Streekmanager?

Momenteel worden bovengenoemde ambities vooral gerealiseerd door het ondersteunen van initiatieven en netwerken uit de streek. Gewenst is echter dat deze ambities actief worden aangejaagd. Daarom zoeken we een streekmanager. 
Als streekmanager ben je een aanjager bij het realiseren van concrete initiatieven en projecten. 

Wij vragen van de streekmanager de volgende activiteiten uit te voeren:

1) Het vinden en begeleiden van stakeholders die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de prioritaire ambities van LandStad De Baronie: Food (streekproducten), Natuur en Landschap, Cultuurhistorie en Vrijetijdseconomie (toerisme en recreatie).

2) Het voorbereiden en uitvoeren van projecten die bijdragen aan het realiseren van de prioritaire ambities van LandStad De Baronie;

3) Het begeleiden en ondersteunen van netwerken op weg naar zelfstandig functioneren. Een voorbeeld hiervan is ons netwerk van 10 zogenoemde Baroniepoorten.

Je functioneert als onderdeel van het Baronieteam.

Wij vragen jou in je motivatiebrief aandacht te schenken aan de volgende competenties:

– HBO- of academisch niveau

– Ervaring met projectmatig en resultaatgericht werken

– Ervaren netwerker (in de regio West-Brabant is een pre)

– Goede communicatieve vaardigheden

– Ervaring in omgang met ondernemers

– Ervaring met fondsenwerving

– Ervaring in omgang met overheden

– Affiniteit met marketing en leisure

Wat bieden wij: Wij bieden een mooie en uitdagende functie!

Het betreft een overeenkomst voor één jaar met de mogelijkheid tot verlenging. 

Het betreft een overeenkomst voor 10 tot 14 uur per week via payrolling bij de gemeente Breda (schaal 10/11) of een uurvergoeding van €60,-/70,- (afhankelijk van ervaring) voor maximaal 480 uur per jaar.

Wie zijn wij: Wij zijn een netwerkorganisatie!

LandStad De Baronie is een netwerk waarin overheden (inclusief waterschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer als terrein beherende organisaties), ondernemers, organisaties, individuele burgers en het onderwijsveld samenwerken om de relatie tussen het stedelijk netwerk Breda, Etten-Leur en Oosterhout en de ommelanden te versterken.

Gemeente Breda is ‘penvoerder’ van het streeknetwerk.

Enthousiast geworden? Meer weten over deze functie?

Bel dan met Bas van Gerwen, Senior Adviseur Economie, Gemeente Breda / Programmamanager LandStad De Baronie, telefoonnummer +31 615896961. Hij geeft graag antwoord op al jouw vragen.

Ben je enthousiast over deze vacature bij LandStad De Baronie, dan kun je jouw inspirerende CV en overtuigende motivatie indienen via het e-mailadres baa.van.gerwen@breda.nl 

Deze vacature is inmiddels vervuld.