Veel groen-blauwe energie in De Baronie van Breda

De ambitie ‘Groen tot in het hart van de steden’ liegt er niet om. Deze ambitie stond op woensdag 21 april centraal tijdens het Lab Groenstad. Het Lab vond plaats in het kader van de Landschapstriënnale 2021. Met Van Gogh Nationaal Park i.o. als gastlocatie. Op 21 april gebeurde dat in Breda vanuit Podium Bloos en vanaf het terrein van MotMot Gallery. Een samenwerking van Landschapstriënnale, Van Gogh Nationaal Park, Gemeente Breda, Gemeente Zundert en streeknetwerk LandStad De Baronie.

De ambitie ‘Groen tot in het hart van de steden’. Breda maakt er al jaren werk van getuige de ontwikkelingen langs de stadsrivier de Mark. De Brabantse kwaliteit van leven – met groen en water als basis – is echter niet vanzelfsprekend.

De uitdaging voor de toekomst is om woon- en werkomgevingen te creëren die landschappelijke waarde genereren en stad en ommeland sterker met elkaar verbinden. Integrale visies op grotere schaalniveaus en andere vormen van samenwerking maken wonen, werken en recreëren in Brabant toekomstbestendig. Lab Groenstad verkende de mogelijkheden om van het nieuwe denken ook de nieuwe werkelijkheid te maken; stelde de vraag hoe verschillende partijen daaraan kunnen bijdragen; hoe het ‘Vitale platteland’ (pilot Zundert) in balans kan zijn met de dynamische stad; hoe je over grenzen heen kunt kijken; hoe het gesteld is met opgaven als bereikbaarheid, klimaatadaptatie, gezondheid, en recreatie in relatie tot een toekomstbestendig aantrekkelijk vestigingsklimaat. De beken, het beekdalenlandschap en rivieren – in het bijzonder de Mark – spelen als ‘vergroeners’ een belangrijke rol in dit concept.

Lab Groenstad verkende hoe stad en ommeland een ideale symbiose vormen en gaf inhoud aan de ambitie uit het masterplan voor Van Gogh Nationaal Park i.o.: ‘Groen tot in het hart van de steden’.

Visies, dilemma’s en best practices kwamen in lab Groenstad aan de orde tijdens een gevarieerd programma dat startte met een masterclass door Adriaan Geuze, gevolgd door pittige gesprekken met deskundigen bij Marianne Thieme aan tafel. Bijdragen van specialisten, opiniemakers, bestuurders uit de streek en inzichten van deelnemers maakten het ‘palet’ compleet.

Livestream gemist of terugkijken?

Johan de Beer (wethouder Zundert en lid Regiegroep Van Gogh Nationaal Park) overhandigde na afloop van het Lab Groenstad een streekproductenpakket uit De Baronie aan gespreksleider Marianne Thieme.

Aansluitend aan Lab Groenstad vond een ‘trialoog’ plaats. Deelnemers waren Bert Kandel (voorzitter LandStad De Baronie), Peter van Schie (Senior Stedenbouwkundige Gemeente Breda) en An van Veen (Adviseur Strategie Staatsbosbeheer). Onderwerp: ‘Hoe brengen we het landschap in de stad?’ Kandel opperde hier de suggestie om voor de streek te werken aan een LandStadsPark De Baronie binnen het Van Gogh Nationaal Park.

Trialoog gemist of terugkijken?