Werkgroep ‘Religie’ van start

Na een vruchtbaar vooronderzoek voor het op te richten erfgoednetwerk De Baronie werden dit jaar al enkele bijeenkomsten georganiseerd. Een belangrijke bijeenkomst werd gehouden op 11 juli 2017 in het Sociaal cultureel centrum De Pekhoeve te Ulvenhout. De mooie gerestaureerde Pekhoeve is een sociaal cultureel centrum ten dienste van plaatselijke verenigingen en groeperingen en is met veel vrijwillige inzet uit Ulvenhout en omgeving gerestaureerd. De vraag die centraal stond tijdens deze bijeenkomst was: hoe gaat het netwerk functioneren en wat is belangrijk in het netwerk?

Duidelijk werd dat elkaar op de hoogte houden erg belangrijk is, net zoals elkaar bevragen en ondersteunen en zo gebruik maken van elkaars kennis en ervaring. Gedacht moet worden aan netwerkbijeenkomsten, folders bij elkaar onderbrengen, klusjespool, lezingen met elkaar afstemmen en een gezamenlijke tentoonstelling maken. Na de zomer is er gestart met twee werkgroepen, de eerste werkgroep heeft als thema religie en de tweede werkgroep heeft als thema bevochten Baronie. De musea hebben zelf gekozen welk thema het best aansluit bij hun eigen visie. Elke bijeenkomst zal in een ander museum zijn waar afgesloten wordt met een rondleiding, dit zodat men elkaars museum goed leert kennen.

Vanuit de werkgroep religie wordt toe gewerkt naar een gezamenlijke tentoonstelling die in de zomer van 2018 te zien zal zijn. Op dit moment zijn ze in de brainstormfase van het ontwikkelen van een thema voor een tentoonstelling. Er wordt gekeken naar een gemeenschappelijk onderwerp, mooie lokale verhalen, iets wat de groep met elkaar bindt. Hier wordt ook rekening gehouden met de behoefte vanuit de maatschappij, wat zouden de doelgroepen graag willen zien, welk verhaal probeer je te pakken? Studenten van de NHTV hebben afgelopen week een presentatie gegeven van hun ideeën. Deze zullen de komende periode door de werkgroepleden worden besproken.

Voor de werkgroep bevochten Baronie, werd gelijk duidelijk dat het grootste overlappende thema de Tweede Wereldoorlog is. Hier kan elke instelling op aansluiten. In 2019 is het jaar van de bevrijding, omdat het dan 75 jaar geleden is dat we werden bevrijd. Hier wil de groep graag op inspelen.
Het is de wens om in het najaar van 2018 een evenement te organiseren.

In 2019 zullen de werkgroepen doorgaan en wordt er gewerkt aan de einddoelen. Ook zal volgend jaar begonnen worden met een werkgroep beheer en behoud. In deze werkgroep zullen workshops gegeven worden over collectiebeheer. Verder zal er door RaadSaam Erfgoedprojecten een collectiewaardering gedaan worden bij alle deelnemende instellingen. Doel is om een overzicht te realiseren waarin de doublures (de spreekwoordelijke ‘strijkijzers’) en hiaten van de verhalen zichtbaar worden. Dit proces van waardering helpt ook bij een sterkere profilering van elk van de netwerkpartners.